About us

Startup Việt Nam tiên phong về phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động vận hành logistics.

Với đội ngũ tâm huyết và am hiểu sâu sắc về quản trị chuỗi cung ứng, quản trị logistics, Smartlog đang dần thay đổi cách thức vận hành logistics theo xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Giúp khách hàng của Smartlog nâng cao được hiệu quả vận hành và cải thiện rõ rệt chất lượng dịch vụ logistics.

Smartlog đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam xây dựng mạng lưới logistics trở thành một hệ sinh thái mà các doanh nghiệp có thể chia sẻ, tối ưu hóa nguồn lực cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng tôi không ngừng đổi mới về công nghệ và giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh ở tầm khu vực, trước nhất là ngay tại “sân nhà” Việt Nam.

Hệ sinh thái logistics Smartlog

Why can we do it?

We are confident with the logistics solution that can meet most of the difficulties and barriers compared to traditional logistics operations:» Customer centricity» Team with in-depth knowledge of logistics & supply chain» Agile operation model, modern microservice architecture» Large system processing capacity, intelligent algorithm to optimize costs» Experience working with many large customers» Staff, partners with rich experience and enthusiasm.

hệ sinh thái logistics Smartlog

Leadership Team

We pride ourselves on a team of enthusiastic and energetic leaders and associates.

Logistics and Supply Chain consulting capability

Logistics best practices – Capability to digitalize logistics operation.

SMARTLOG LOGISTICS

Fast DeploymentRapidly digitizing logistics challenges: operations, people, facilities, equipment, …