“ Testimonials

“Giải pháp của Smartlog giúp nâng cao hiệu quả vận hành đội xe giao hàng lên 20-30%, rút ngắn thời gian lập kế hoạch vận chuyển lên đến 80% và cung cấp 100% thông tin giao hàng trực quan (visibility) cho cấp quản lý.”

Tra-sas

“Smartlog là đối tác chiến lược trong cung cấp giải pháp CNTT phục vụ hoạt động vận hành dịch vụ logistics của TRA-SAS, tích hợp 100% với hệ thống quản trị SAP của chúng tôi và các khách hàng có yêu cầu.”

“Giải pháp quản lý vận tải STM của Smartlog giúp anh em tài xế giảm 80% giấy tờ, yên tâm tập trung lái xe, 100% khoản chi phí cho đội xe đều được cập nhật chính xác, kịp thời.”

imexco

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có thể truy xuất lại toàn bộ lịch sử xuất nhập, không còn phụ thuộc vào cá nhân nào nữa. Chúng tôi đã có thể dễ dàng hơn trong việc mở dộng mạng lưới phân phối.”

ICD Tân Cảng Sóng Thần

“Các hạng mục đưa vào triển khai và vận hành đã thực sự hiệu quả và cho phép ICD Sóng Thần chủ động thực hiện mục tiêu phổ cập hóa phần mềm quản lý kho phù hợp với điều kiện đơn vị. Mục tiêu này chỉ có thể thưc hiện được với sản phẩm và sự hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ như Smartlog”

 

“Giải pháp SWM của Smartlog chuyên nghiệp, có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu đặc thù vận hành của Unidepot. Đội ngũ triển khai của Smartlog rất nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng tốt.”