Giới thiệu

 

 

 

 

 

Tính năng giám sát

 

Các tính năng nổi bật

Giúp doanh nghiệp quản lý vận tải dễ dàng hơn, thông minh hơn, tối ưu hơn!

Tự động hoá

Tính năng quản lý đơn hàng

Cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực qua các bước.

1. Quản lý đơn hàng vận tải phân phối

2. Quản lý đơn hàng vận tải container nội địa

3. Quản lý đơn hàng Forwarder

4. Quản lý đơn hàng vận tải Parcel (vận tải bưu kiện)

5. Quản lý đơn hàng vận tải chặng cuối

6. Giao diện giám sát đơn hàng trực quan cho các bộ phận liên quan

7. Cung cấp Portal cho khách hàng ngoài theo dõi quá trình giao hàng

8. Kết nối lấy/trả đơn hàng với các phần mềm khác: CRM, ERP, SAP,…

9. Tự động tạo đơn hàng trả về/hàng chiều về.

10. Tạo đơn hàng thủ công từng đơn hàng

11. Tạo đơn hàng bằng upload file excel

12.Tạo đơn hàng bằng API/EDI từ hệ thống khác

13. In phiếu đơn hàng/barcode đơn hàng.

Quản lý đơn hàng

Tính năng điều phối vận tải

Lập kế hoạch vận chuyển và điều động nguồn lực hiệu quả.

1. Điều phối vận tải container: Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ đặc biệt:cắt mooc, tăng bo, swap container,…

2. Điều phối vận tải phân phối: Thực hiện các nghiệp vụ vận tải phân phối: tách gộp đơn, chia chặng,…

3. Điều phối vận tải Parcel: Tự động chia đơn thành nhiều chặng – điều phối lần lượt các chặng và thực hiện các nghiệp vụ về hàng bưu kiện.

4. Điều phối đồng thời: Điều phối cùng lúc: đơn hàng – xe, phục vụ lập kế hoạch đơn hàng, container – tải.

5. Điều phối bằng upload file excel: Tạo chuyến bằng cách upload file excel theo mẫu có sẵn.

6. Điều phối Auto Planning: Tự động điều phối theo các ràng buộc và mục tiêu tối ưu.

7. Điều phối tender: Tự động gửi chuyến cho nhà thầu vận tải phù hợp.

Tính năng giám sát vận tải

Cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực qua các bước.

1. Giám sát trực quan qua bản đồ.

2. Giám sát trạng thái chuyến bằng màu sắc.

3. Theo giõi vị trí của xe/tài xế qua mobile app/GPS nhà cung cấp.

4. Control Tower: Trung tâm giám sát – thông báo – cảnh báo về tình trạng chuyến.

5. Thực hiện các nghiệp vụ vận hành thực tế phát sinh: thay đổi xe, tài xế, thêm chặng (Thêm điểm), đảo chặng, cắt mooc, hạ cont,…

6. Quản lý chi phí phát sinh.

7. Quản lý phí trạm tự động.

Tính năng cảnh cáo

Cảnh báo lệch lộ trình: Nếu vượt quá số kmlộ trình vận hành thực tế so với lộ trình gợi ý và lộ trình yêu cầu. (Dựa trên thiết lập)

Cảnh báo thời gian: 

  • Cảnh báo thời gian quá ETD/ETD kế hoạch
  • Cảnh báo thời gian xe trong kho quá 2 tiếng đồng hồ, kể từ thời gian xe vào kho/vào điểm giao hàng.

Cảnh báo điểm lạ

  • Khi xe dừng tại một điểm quá thời gian cho phép trong quá trình vận chuyển và không thuộc điềm xuất/nhận hàng.
  • Thời gian cho phép được thiết lập tại module quản trị

Gửi mail về các vấn đề phát sinh: Thiết lập các template mail cố định và nhiều template khác nhau.

Cảnh cáo điểm lạ

FAQ – Câu hỏi về giải pháp STM

Lợi ích khi triển khai giải pháp quản lý vận tải STM?

Giảm chi phí vận hành vận tải:

  • Giảm chi phí nhân sự do tự động hoá quy trình.
  • Giảm chi phí cho 3PL >> Khi huy động lượng nhân sự phục vụ cho dự án Giảm chi phí cho Khách hàng.
  • Tăng khả năng tối ưu vận chuyển.

Trong dài hạn, doanh nghiệp có thể tối thiểu hóa chi phí vận tải thông qua tối ưu dữ liệu, tuyến đường. Hỗ trợ thiết kế kết nối mạng lưới.

Giảm chi phí quản lý vận tải:

  • Giảm chi phí giám sát, kiểm soát hoạt động vận tải thông qua việc minh bạch hoá và tự động hoá quy trình và báo cáo.
  • Giảm sai sót tính toán chi phí vận tải.
Giải pháp quản lý vận tải STM giúp gì cho nhà quản trị?

Hệ thống được cập nhật và cải tiến liên tục. Hỗ trợ ra quyết định dựa trên số liệu và phân tích chuyên sâu.

Nâng cao năng lực quản trị và điều hành logistics & chuỗi cung ứng.

Khu vực triển khai giải pháp STM?

Smartlog triển khai các giải pháp STM tại tất cả tỉnh thành, vùng sâu – biển đảo tại Việt Nam.