Transport Management System (STM)

Saving 15 – 30 % transportation cost

 

Smartlog understand the difficulties of Vietnamese transport enterprises, as a result, the STM transport management solution was developed to meet the specific needs of the domestic transport industry.

Overview

Smartlog Transport Management System (STM) is a product developed by Smartlog to meet the needs of information technology application in accordance with the characteristics of transport businesses in Vietnam.

STM helps to supervise and manage transport operations, reduce errors.

 

Automation

System automatically recommends truck planning.

Optimization

 Route & truck capacity optimization.

Real time Track & Trace

Constant update of truck status & shipping order status.

Real time alerts

System automatically triggers alerts in the circumstance of violation or occurrence.

Delivery authentication

Authentication by OTP upon delivery. POD can be uploaded and sent by App.

Auto billing

System automatically generates billing and P&L with different methods.

Diversified devices of use

System can be accessed by different devices: PC, tablet, smartphone.

KPI monitoring

Real time KPIs update to monitor delivery performance.

Smart solution

Transport management system is based on e-cloud technology and artificial intelligence application. Play an important role in shipment management, route optimization and freight payment.

Using cloud computing technology helps user not only reduce investment costs, but also add and upgrade features.

The system easily integrates with ERP systems, warehouse management systems to update information among systems easily.

Outstanding benefits

 • Transport management system from beginning to end (from order to bill).
 • Automate and optimize transport planning with intelligent algorithms.
 • Update real-time information according to GPS signals of vehicles and mobile devices.
 • Support for calculating transportation costs meets hundreds of complex calculation plans.
 • Meet many complex situations in container management (container switching, trip combination).

Supervision feature

 • Real-time supervision of order status, vehicle location. Driver updates costs incurred by mobile app.
 • Record the extra cost from where the vehicle starts to the first destination to calculate fuel.
 • Record the actual time of arrival / departure time for each delivery via mobile app.
 • Record actual weight delivered to customers via mobile app.

Mobile app for driver

 • Fleet management with flexibility (anywhere, any time)

 • Quick decision making through real-time alerts in mobile App

 • Visualized dashboard with charts of orders, trips, arising cost, etc

Wrong route detection

 • Minimize risk from pilferage enroute the road.

 • Control and prevent crossborder sales violation

 • Automatically trigger alerts once truck deviates from planned route

Billing

 • P&L by trip/order

 • Cost by trip/order

 • Billing by customer/vendor

 • Billing per trip/month

Which business system is suitable for STM?

Vendor

 • Suggest coordination plan to reach the lowest shipping cost

 • Suggest combination of other operation services to optimize transport vehicle

 • Supervise drivers and orders via

 • Mobile App device

 • Manage the equipment and fleet in flexible and accurate approaches

 • Offer reports on business status, statements, comparing with internal / customer promptly

 • Exploit the transport capacity of the fleet and turning the vehicle

3PL

 • Suggesting the coordination plan why shipping costs are the lowest.
 • Provide an evaluation table of effectiveness and cost for each other transport partner.
 • Monitoring the delivery of orders for home and partner vehicle fleets on real time.
 • Giving reports on business activities, statements, comparison with internal or customers and partners quickly and promptly.
 • Increase revenue through the operation of rotating vehicles

Owner

 • Supervise orders’s status of delivery and unexpected risks.

 • Management of transportation costs.

 • Integrate with internal devices to figure out database of business performance evaluations

 • Evaluate efficiency and cost for transport vendors to offer business cooperation decisions

 • Create direct orders, minimize manipulations of creating orders and notifications as before

                       Owner                      

                         Vendor/3PL                   

Document

Smartlog Transport Management system (STM) Brochure (tiếng Việt)

» Download

Smartlog Transport Management system (STM) Presentation (tiếng Việt)

» Download

FAQ

Hệ thống vận tải STM có cảnh báo lệch lộ trình, giám sát tài xế theo thời gian thực?

Có. Hệ thống sẽ gửi thông báo những xe đi sai (lệch) lộ trình, những điểm dừng, điểm lạ của xe và tài xế.

Đã có những doanh nghiệp nào đã và đang sử dụng hệ thống quản lý vận tải STM?

Giải pháp STM hiện đang được áp dụng tại hơn 30 doanh nghiệp, trong đó, một số doanh nghiệp tiêu biểu như:  Sabeco, Tập đoàn Thành Thành Công, Bưu điện Việt Nam, Manuchar, Brenntag, Hyundai Thành Công, Gemadept Logistics, Vinafco, Transimex, TBS Logistics..

Hệ thống STM có tối ưu được kế hoạch vận chuyển không?

Giải pháp STM đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quản trị vận tải:

1 – Tối ưu hóa số lượng xe và quãng đường di chuyển (khoảng 10-25% so với chưa có hệ thống), qua đó góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm ảnh hưởng đến môi trường của xe tải
2 – Giảm thao tác ghi chép thủ công, rút ngắn 30% – 50% thời gian chờ đợi chứng từ, thông tin trong quá trình thực hiện nghiệp vụ vận tải.
3 – Cập nhật thông tin vận hành theo thời gian thực giúp quá trình ra quyết định nhanh chóng và chính xác