fbpx

Báo cáo logistics Việt Nam 2020: Cắt giảm chi phí logistics

Báo cáo logistics Việt Nam 2020: Cắt giảm chi phí logistics

Báo cáo Logistics Việt Nam 2020 là một trong những tài liệu quan trọng, nhằm đánh trực quan tình hình, thực trạng logistics của Việt Nam. Báo cáo ngành Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan… góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp và công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các chuyên gia trong lĩnh vực logistics xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan… góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.

Giới thiệu báo cáo logistics Việt Nam 2020

Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia từ Báo cáo thị trường Logistics 2017, 2018, 2019 và trên tinh thần liên tục đổi mới, bám sát những xu hướng và biến động thực tiễn của thị trường trong nước và quốc tế, Báo cáo Logistics Việt Nam 2020 được kết cấu theo 6 chương, trong đó có một chương chuyên đề. Cụ thể như sau:

(i) Môi trường kinh doanh;

Chương 1 Báo cáo Logistics Việt Nam 2020: Môi trường kinh doanh

(ii) Cơ sở hạ tầng logistics;

Chương 2 báo cáo logistics Việt Nam 2020: Cơ sở hạ tầng logistics

(iii) Dịch vụ logistics;

Chương 3 báo cáo logistics Việt Nam 2020: Dịch vụ logistics

(iv) Hoạt động logistics tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh;

Chương 4 báo cáo logistics Việt Nam 2020: Hoạt động logistics tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

(v) Hoạt động hỗ trợ logistics;

Chương 4 báo cáo logistics Việt Nam 2020: Hoạt động hỗ trợ logistics

(vi) Chuyên đề: Cắt giảm chi phí logistics.

Chương 2 báo cáo logistics Việt Nam 2020: Chuyên đề: Cắt giảm chi phí logistics

Báo cáo được xây dựng với sự tham gia của Ban Biên tập gồm các chuyên gia đến từ các Bộ ngành, Hiệp hội, các tổ chức đào tạo và nghiên cứu… trên cơ sở hệ thống thông tin và dữ liệu đáng tin cậy, cập nhật từ các nguồn thông tin chính thống và kết quả khảo sát thực tế do Ban Biên tập tiến hành.

Tải báo cáo logistics Việt Nam 2020

Tải xuống miễn phí Tài liệu báo cáo logistics Việt Nam 2020 PDF (Vietnam Logistics Report 2020)

Tải báo cáo logistics Việt Nam 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272