Xác minh số lượng đặt hàng bất thường | Smartlog

Bạn có thể có kinh nghiệm xấu hổ tương tự như tôi gần đây trong một cửa hàng đồ trang sức. Tôi đi vào cửa hàng để mua một món quà cho vợ tôi. Sau khi tôi đã chọn một chiếc dây chuyền đắt tiền và yêu cầu nó được bọc lại, nhân viên bán hàng biến mất trong một thời gian dài. Cuối cùng khi cô ấy trở lại, cô ấy đang cầm dây chuyền chưa được bọc lại và một chiếc điện thoại. Thư ký giải thích rằng công ty thẻ tín dụng của tôi đang dùng điện thoại và muốn nói chuyện với tôi. (Tôi cảm thấy như mình đang bị bắt.) Công ty thẻ tín dụng muốn xác nhận tôi là chủ nhân của thẻ tín dụng và tôi thực sự muốn mua chiếc vòng cổ. Họ đã nhận ra chính xác rằng tôi đang sử dụng thẻ công ty mà tôi thường sử dụng cho các chi phí đi công tác để mua hàng cá nhân. Tôi giải thích rằng tôi đang sử dụng thẻ công ty vì vậy vợ tôi (người thanh toán hoá đơn thẻ tín dụng) sẽ ngạc nhiên bởi món quà. Phần mềm nhận dạng mẫu đặt hàng của công ty thẻ tín dụng đã phát hiện ra một điều không bình thường và muốn cho tôi cơ hội để xác minh việc mua hàng. Quy trình nhận dạng mẫu đặt hàng này xác định yêu cầu đối với các mặt hàng hoặc số lượng không bình thường của khách hàng có thể mang lại khoản lợi tức lớn cho dịch vụ khách hàng và quản lý hàng tồn kho.