Tính năng

Chuyên mục

TIN XEM NHIỀU

11Jun

Quản lý đội xe và tài xế

Quản lý mọi tài sản và chi phí liên quan đến phương tiện và tài...

11Jun

Giám sát đơn hàng End-to-End

Giám sát phương tiện vận chuyển và đơn hàng 24/24 để có kế hoạch quản...

11Jun

Theo dõi đơn hàng trực tuyến

Khách hàng có thể theo dõi tình trạng và vị trí đơn hàng của mình...

11Jun

Tối ưu hoá vận tải

Với những giải thuật tiên tiến, hệ thống cho phép gợi ý những giải pháp...

11Jun

Tự động hoá

Giảm thiểu thời gian lên kế hoạch của nhà quản trị, giúp nhà quản trị...

Quản lý đội xe và tài xế

Quản lý mọi tài sản và chi phí liên quan đến phương tiện và tài xế

Leave a Reply

Your email address will not be published.