fbpx

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

STM Phân tích kinh doanh (Profit and Loss)

STM Phân tích kinh doanh (Profit and Loss)

STM supports Profit and Loss analysis. Các công ty thường phân tích hiệu quả kinh doanh để tổng hợp và phân tích, đánh giá kết... Xem thêm.

2110 lượt xem
SWM Tích hợp RF/Handheld

SWM Tích hợp RF/Handheld

Smartlog Warehouse Management System (SWM) tích hợp với RF Handheld Tầm quan trọng của RF handheld trong quản lý kho hàng Việc sử dụng mã... Xem thêm.

1128 lượt xem
Ứng dụng EDI trong SWM và STM

Ứng dụng EDI trong SWM và STM

Ứng dụng tích hợp/ EDI trong hệ thống quản lý Logistics Tương tác cơ sở dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange - EDI) là... Xem thêm.

1946 lượt xem