Thu thập thông tin hoạt động SKU & Khai thác dữ liệu

Hồ sơ hoạt động SKU xếp loại và phân loại các mặt hàng dựa trên $ và doanh thu. Danh mục A thường bao gồm 5% mặt hàng đầu tiên và thường chiếm khoảng 80% hoạt động doanh thu; Loại B trong 15% tiếp theo của các mặt hàng thường chiếm khoảng 15% doanh thu; Và loại C là 80% còn lại của các mặt hàng chiếm 5% tổng doanh thu. Ba loại này thường tạo nên các điểm phân chia tự nhiên trong việc tạo ra một chính sách dịch vụ khách hàng được phân khúc.

 
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các nội dung bắt buộc được đánh dấu *