THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Meta

Thu thập Dữ liệu điểm tiêu thụ không cần giấy tờ  

Điểm tiêu thụ (POC) giống như người đứng đầu của một con suối trong núi. Đây là điểm tinh khiết nhất và đáng tin cậy nhất trong dòng nhu cầu. Điểm bán (POS) lẻ, việc quét các sản phẩm vào phòng bệnh viện bên ngoài giỏ hàng ở bên giường bệnh viện, việc xác nhận đơn hàng trong việc mua sắm trên internet, và sự thay thế một phần đồ sửa chữa trong một cái máy bị hỏng là tất cả các ví dụ về điểm tiêu thụ. Trong một số trường hợp, có thể dự đoán mức tiêu thụ. Ví dụ, xác suất của lỗi dữ liệu giúp chúng tôi dự đoán mức tiêu thụ phần dịch vụ trong một máy bị hỏng. Lý tưởng là, càng nhiều thông tin này được sử dụng trong khai thác dữ liệu cho khách hàng và hoạt động bán hàng càng tốt; Và để dự báo nhu cầu.

Độ tươi (fressness) của dữ liệu là một thuật ngữ mà chúng tôi đã đặt ra để đánh giá dữ liệu nhu cầu thực sự gần với mức tiêu thụ. Một đánh giá lành mạnh về chất lượng dữ liệu là để theo dõi dữ liệu nhu cầu thực sự gần với mức tiêu thụ như thế nào

Quét tại cửa hàng bán lẻ, “điểm bán (POS)là một ví dụ về điểm tiêu thụ của chuỗi cung ứng.

Tự thanh toán là một điểm bán hàng ngày càng phổ biến trong chuỗi cung ứng bán lẻ

Dữ liệu điểm tiêu thụ là cơ sở cho dự đoán nhu cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.