Các mạng lưới phân phối (distribution network) là các ống dẫn kết nối công ty với khách hàng nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cách thức các mạng lưới này được thiết kế có ảnh hưởng quan trọng đến chi phí và dịch vụ khách hàng.

Các công ty thường sử dụng các mô hình tối ưu hoá (optimization model) mang tính toán học để đạt được thiết kế mạng lưới tốt nhất, nhưng cách tiếp cận này sai sót ở một khía cạnh cực kỳ quan trọng – nó không tính đến các điều kiện thị trường luôn thay đổi trong khoảng thời gian nhiều năm cần thiết để hoàn thành dự án thiết kế. Điều này đặc biệt khó khăn ở các nền kinh tế đang phát triển, nơi mà thị trường có khuynh hướng thay đổi rất lớn.

Nghiên cứu tại Viện nghiên cứu cải tiến chuỗi cung ứng Malaysia (Malaysia Institute for Supply Chain Innovation – MISI) cho thấy rằng việc bổ sung các mô hình toán học vào các phép phân tích các biến ngoại biên có thể giúp các công ty phát triển mạng lưới phân phối một cách hiệu quả nhất. Công trình nghiên cứu được hoàn thành với sự cộng tác của một nhà sản xuất hoá chất hàng đầu Châu Á như là một phần của luận án tốt nghiệp cho khóa Thạc Sĩ Quản Trị Chuỗi Cung Ứng (MIT-Malaysia Master of Science in Supply Chain Management).

 

Những mô hình đã lỗi thời

 

Các thiết kế mạng lưới phân phối xác định vị trí của kho và số lượng sản phẩm được phân bổ cho từng cơ sở. Một công ty hóa chất thông thường sản xuất sản phẩm trong các nhà máy lớn để giảm chi phí sản xuất thông qua việc khai thác tính kinh tế của quy mô (economies of scale). Sản phẩm được vận chuyển tới nhiều địa điểm của khách hàng. Do đó thiết kế mạng lưới phân phối của nó xác định tổng chi phí để phân phối các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khi vẫn duy trì mức dịch vụ thích hợp.

Có nhiều cách để cấu hình một mạng lưới sao cho đáp ứng các mục tiêu này. Ví dụ, một công ty có thể giảm chi phí của giữ hàng tồn kho bằng cách chia sẻ rủi ro (risk-pooling) tồn kho ở một số nhà kho. Tuy nhiên, lựa chọn này sẽ phải chịu chi phí vận chuyển cao hơn và thời gian giao hàng lâu hơn. Hoặc, một công ty có thể trở nên cực kỳ nhanh nhạy với nhu cầu của thị trường (responsive) bằng cách lưu kho ở nhiều nhà kho khác nhau. Nhưng một chiến lược như vậy đòi hỏi lượng hàng tồn kho cao hơn và do đó chi phí vận chuyển cao hơn.

Các mô hình toán học có thể được sử dụng để tìm ra giải pháp tối ưu, nhưng điều này có thể không phản ánh được nhu cầu thực tế. Các yếu tố bên ngoài như nhu cầu sản phẩm mang tính khu vực, giá bất động sản thương mại và chi phí vận chuyển có thể thay đổi đáng kể trong thời gian 3 năm đến 5 năm lập kế hoạch là điều phổ biến trong các dự án thiết kế như thế này.

 

Hướng tiếp cận 4 giai đoạn

 

Dự án nghiên cứu MISI đã giải quyết vấn đề này theo 4 bước.

Thứ nhất, một mô hình tối ưu hóa (optimization model) được thiết kế để giảm thiểu tổng chi phí, bao gồm chi phí liên quan đến vận chuyển sản phẩm, mở và đóng cửa các kho ở các địa điểm khác nhau, chi phí cố định vận hành kho bãi và duy trì tồn kho. Yếu tố cân nhắc chủ yếu đó là quyết định công ty nên có bao nhiêu kho hàng, và thời gian nào các cơ sở sẽ hoạt động bên trong. Mô hình này cũng tuân thủ các ràng buộc (constraints) khác nhau như sự cần thiết để đạt được mức độ an toàn tối thiểu.

Thứ hai, các nhà nghiên cứu đã phát triển một danh sách đầy đủ các sự không chắc chắn có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả của các mạng lưới phân phối. Bốn yếu tố kinh doanh và kinh tế vĩ mô đặc biệt có liên quan đến hoạt động của nhà sản xuất: tăng trưởng của nhu cầu, biến động giá dầu, thay đổi trong giá bất động sản công nghiệp, và thay đổi lãi suất.

Thứ ba, chúng tôi đã tính toán một phạm vi hợp lý các giá trị cho mỗi trong bốn nhân tố kinh tế vĩ mô này trong thời gian quy hoạch. Các phạm vi có được là kết quả từ việc tìm kiếm rộng rãi các dự báo và báo cáo ngành cũng như ý kiến chuyên gia. Sử dụng các giá trị này, chúng tôi chạy một mô hình tối ưu để tạo nhiều kịch bản dựa trên các điều kiện thị trường do các yếu tố kinh tế vĩ mô chi phối. Và chúng tôi đã xác định thiết kế mạng lưới tối ưu cho mỗi kịch bản, sử dụng mô hình tối ưu hóa toán học. Đối với mỗi thiết kế mạng lưới, tính chênh lệch chi phí giữa từng kịch bản cho trước và phiên bản tối ưu cũng được tính toán (được gọi là “hối tiếc” – regrets).

Cuối cùng, so sánh các thiết kế tối ưu cho các kịch bản khác nhau – trong đó xác định trung tâm phân phối nào nên được vận hành trong từng giai đoạn trong phạm vi kế hoạch – cho thấy một biến có tác động nhiều nhất đến hiệu suất hoạt động: đó là giá dầu. Một phân tích chi tiết hơn về tác động của giá dầu đã được thực hiện.

Khi quyết định thiết kế mạng lưới nào nên được áp dụng, công ty hóa chất nên xem xét những biện pháp giảm thiểu sự “hối tiếc” cho các kịch bản khác nhau trong tương lai.

 

Những hiểu biết sâu sắc (insights) về thực tế thị trường

 

Cách tiếp cận này giúp các công ty có thể các thiết kế mạng lưới phân phối phù hợp với điều kiện thị trường thực tế theo 2 cách quan trọng:

  • Nó tăng cường các mô hình toán học định lượng bằng cách xem xét một loạt các biến số về chất lượng, sử dụng các kỹ thuật mượn từ lập kế hoạch theo kịch bản (scenario planning). Phương pháp này cung cấp một hình ảnh rõ ràng hơn về cách thức một thiết kế mạng lưới phân phối có thể vận hành như thế nào. Các công ty có thể tập trung vào các yếu tố môi trường chủ yếu, có ảnh hưởng đến tính vững chắc của cấu hình mạng lưới (network configuration), dưới nhiều kịch bản định lượng khác nhau.
  • Bằng cách sử dụng cách tiếp cận này, bạn cũng có thể nắm bắt được kịch bản phân phối nào là thích hợp nhất, với sự thay đổi cho trước của thị trường mà có ảnh hưởng đến cách thức mạng lưới thực hiện. Bạn cũng có thể thể hiện phần nào của kịch bản được xem xét có nhiều khả năng xảy ra nhất – một cái nhìn sâu sắc có giá trị cho các nhà quản lý, những người đang phấn đấu để phát triển các kênh hiệu quả nhất để phân phối sản phẩm cho khách hàng.

 

—–

Nguồn: Smartlog trích bài: It Takes More Than Math to Design a Distribution Network, được đăng bởi Tausif Bashir and Shardul Phadnis trên trang sloanreview.mit.edu, tháng 02/2017