TIN TỨC

Meta

Thị trường 3PL: những thực trạng đáng chú ý (nghiên cứu 3PL logistics lần thứ 22 năm 2018)

Nhu cầu của người gửi hàng, kỳ vọng của khách hàng và năng lực của 3PL tăng, đưa chuỗi cung ứng đến một vị thế mới.

Nghiên cứu 3PL logistics hàng năm thứ 22 cho thấy các chủ hàng đang tiếp tục hợp tác với 3PL để tăng cường mối quan hệ của họ và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Hoạt động của chuỗi cung ứng đang gia tăng và các chủ hàng đã cải thiện khả năng xác định của họ khi nào và tại sao nên đầu tư vào các dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) và cách tốt nhất để làm việc với các nhà cung cấp này để tạo ra kết quả tốt nhất cho các tổ chức và chuỗi cung ứng của họ. Nghiên cứu năm 2018 xác nhận những quan sát này và cho thấy rằng một tỷ lệ phần trăm cao của 3PL và người gửi hàng coi quan hệ của họ là thành công.

Nền kinh tế toàn cầu cũng phải đối mặt với những điều không chắc chắn, điều này có thể ảnh hưởng đến cân bằng hàng hóa toàn cầu, sự mất cân bằng định hướng do mô hình giao dịch và khả năng sẵn có.

Sự biến động này có thể đẩy giá lên cao hơn cho các dịch vụ vận tải, và 3PL sẽ phải theo dõi và quản lý chặt chẽ các mối quan hệ và mạng lưới vận chuyển của họ. Để thành công, 3PL phải tập trung vào cả các giải pháp ngay lập tức và chiến lược.

Khi các mối quan hệ giữa 3PL và các chủ hàng trở nên hợp tác hơn và ít giao dịch hơn, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần có thể sắp xếp các hoạt động tổng thể trong chuỗi cung ứng của người gửi hàng, nâng cao mức độ dịch vụ và tăng hiệu quả. Họ cũng có thể tập trung vào an ninh chuỗi cung ứng, tính bền vững và ngày càng tăng từ thiện.

Sử dụng 3PL phản ánh xu hướng kinh tế toàn cầu

Mặc dù nhu cầu toàn cầu về dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng đã cho thấy những kết quả khác nhau trong vài năm qua nhưng sự biến đổi của thị trường toàn cầu và nền kinh tế toàn cầu đã dẫn đến những biến động theo khu vực. Hình 1 cho thấy doanh thu 3PL toàn cầu theo khu vực từ năm 2013 đến năm 2016 theo báo cáo của Armstrong & Associates Inc., và tỷ lệ phần trăm tăng (hoặc giảm) từ năm này sang năm khác. Cũng bao gồm cho mỗi khu vực là tăng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) của doanh thu 3PL từ năm 2010 đến năm 2016.

Nhìn chung, sự khác biệt về doanh thu 3PL là do những thay đổi chính trị và kinh tế tạo sự khác biệt giữa các vùng này với nhau. Tình trạng suy thoái thị trường tồn tại ở một số vùng nhiều hơn các vùng khác khác có ảnh hưởng lớn đến doanh thu 3PL trong các khu vực này.

Các đặc điểm sử dụng 3PL của chủ hàng và dịch vụ 3PL

Nghiên cứu cho thấy người sử dụng 3PL (chủ hàng) báo cáo trung bình 50% tổng chi phí logistics của họ liên quan đến thuê ngoài, trùng hợp là giống với số lượng được báo cáo trong hai năm gần đây nhất của nghiên cứu này. Tổng chi phí logistics bao gồm vận chuyển, phân phối, lưu kho và các dịch vụ giá trị gia tăng. Điều thú vị cần lưu ý là 50% ghi nhận được trong hai năm hiện tại và quá khứ đại diện cho sự gia tăng so với các kết quả lịch sử, một xu hướng nghiên cứu sẽ tiếp tục được theo dõi.

Hoạt động thuê ngoài ngày càng gia tăng vượt quá tốc độ của tự vận hành

Trong khi một số khách hàng báo cáo về việc sử dụng các dịch vụ logistics thuê ngoài (outsourcing) tăng lên, thì một số khác lại cho biết sẽ quay trở lại tự vận hành (insourcing) một số hoặc tất cả các dịch vụ tương tự.

Thuê ngoài: 61% các chủ hàng cho biết họ đang tăng cường sử dụng các dịch vụ logistics thuê ngoài trong năm nay, so với con số 58% báo cáo vào năm ngoái. Để so sánh, 83% các nhà cung cấp dịch vụ 3PL đã đồng ý rằng họ nhận thấy khách hàng của họ có mức tăng trong năm nay về việc sử dụng các dịch vụ logistics thuê ngoài, so với 88% trong năm ngoái. Những con số này phù hợp với tốc độ tăng trưởng tích cực nói chung đối với dịch vụ 3PL, đặc biệt ở khu vực Bắc Mỹ và Châu Á-Thái Bình Dương, như có thể thấy ở Hình 1 ở trên.

Tự vận hành: Năm nay, 28% các chủ hàng cho biết họ đang quay trở lại tự vận hành hoạt động logistics nhiều hơn, cao hơn mức 26% báo cáo năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn mức 35% được báo cáo cách đây hai năm. Ngoài ra, 42% các nhà cung cấp dịch vụ 3PL đồng ý rằng một số khách hàng của họ đang quay trở lại tự vận hành, tăng nhẹ so với 38% báo cáo năm ngoái.

Giảm hoặc củng cố 3PL: Năm nay 53% người dùng 3PL báo cáo giảm hoặc hợp nhất số lượng 3PL mà họ sử dụng, so với 47% báo cáo trong nghiên cứu năm 2017 cũng như 57% được báo cáo trong nghiên cứu 2016.

Một quan sát mà chúng tôi xác định trong những năm gần đây là tỷ lệ người sử dụng 3PL sử dụng các dịch vụ logistics thuê ngoài tăng lên đã vượt quá tỷ lệ người sử dụng 3PL cho thấy họ đã quay trở lại tự vận hành nhiều hoạt động logistics của họ là 3: 1.

Trải nghiệm của shipper với 3PL: Các thước đo của thành công

Trong số những phát hiện của khảo sát năm nay là 92% các chủ hàng báo cáo mối quan hệ của họ với 3PL nói chung đã thành công.

  • 73% người sử dụng 3PL và 92% các nhà cung cấp dịch vụ 3PL đồng ý rằng 3PL cung cấp những cách thức mới và sáng tạo để cải thiện hoạt động logistics;
  • 71% người sử dụng 3PL và 97% các nhà cung cấp dịch vụ 3PL đồng ý rằng việc sử dụng 3PL đã góp phần làm giảm chi phí logistics tổng thể; và
  • 81% người dùng 3PL và 98% các nhà cung cấp 3PL đồng ý rằng việc sử dụng 3PL đã góp phần cải thiện dịch vụ cho khách hàng (cuối cùng).

Kỳ vọng trong mối quan hệ chủ hàng-3PL

Các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) có thể tăng thêm giá trị cho khách hàng vượt xa chi phí cắt giảm. Một điều được công nhận rộng rãi rằng 3PL có thể giúp các chủ hàng đáp ứng các yêu cầu hoàn thành đơn hành trong khi bảo đảm các lô hàng là chính xác và đúng thời gian. Các công ty 3PL cũng giúp các chủ hàng đẩy nhanh tốc độ sản phẩm của họ ra thị trường và uyển chuyển thay đổi tùy theo nhu cầu tăng hay giảm.

Nghiên cứu 3PL hiện tại cũng nhấn mạnh nhu cầu và tầm quan trọng của sự cởi mở, minh bạch và giao tiếp hiệu quả giữa 3PL với các chủ hàng.

Kết quả khảo sát cho thấy 39% người sử dụng 3PL và 81% các nhà cung cấp dịch vụ 3PL đồng ý rằng hợp tác với các công ty khác thậm chí là với đối thủ cạnh tranh có thể giúp đạt được cải thiện trong chi phí logistics và dịch vụ.

Chủ hàng thuê ngoài cái gì và 3PL cung cấp cái gì

Hình 2 cho thấy tỷ lệ phần trăm của các chủ hàng thuê ngoài các hoạt động logistics cụ thể.

Tương tự như năm ngoái, hoạt động thuê ngoài thường xuyên nhất là vận chuyển, lưu kho, vận chuyển quốc tế, môi giới hải quan và giao nhận vận tải.

Các hoạt động thuê ngoài ít thường xuyên hơn tiếp tục là các hoạt động có chiến lược và đối mặt với khách hàng nhiều hơn, ví dụ như dịch vụ logistics, quản lý hàng tồn kho, cung cấp dịch vụ tư vấn chuỗi cung ứng…

Điều thú vị là, tỷ lệ chủ hàng chỉ ra việc thuê ngoài các dịch vụ công nghệ thông tin (IT) tăng lên 27% trong nghiên cứu 2018 từ 17% năm trước.

Năng lực CNTT của 3PL: Không nghi ngờ gì là một yếu tố khác biệt quan trọng

Các phát hiện từ nghiên cứu hiện tại tiếp tục củng cố tầm quan trọng của việc các công ty 3PL cung cấp một loạt các dịch vụ dựa trên CNTT để giúp tạo ra giá trị cho khách hàng của mình.

Hình 3 tóm tắt phản hồi của chủ hàng đối với câu hỏi “Công nghệ, hệ thống hoặc công cụ thông tin nào mà 3PL phải có để phục vụ thành công cho một khách hàng trong phân loại ngành của bạn?”

Một lần nữa trong năm nay, các công nghệ được nhắc đến nhiều nhất là những kỹ năng liên quan đến thực hiện và giao dịch, ví dụ như quản lý trung tâm phân phối / kho hàng, quản lý vận chuyển.

Bắt đầu từ 16 năm trước, nghiên cứu này đã ghi nhận được những hiểu biết của người gửi hàng về việc liệu họ có xem công nghệ thông tin là những yếu tố cần thiết của chuyên môn 3PL và liệu họ có hài lòng với năng lực CNTT của 3PL. Được gọi là “khoảng cách CNTT”, Hình 4 minh họa phân tích này từ năm 2002 đến nay.

Hai xu hướng chính được thể hiện rõ qua biểu đồ thanh này là:

1) Tỷ lệ các chủ hàng cho biết năng lực CNTT là một yếu tố cần thiết cho chuyên môn 3PL vẫn duy trì ở mức rất cao.

2)Tỷ lệ các chủ hàng phản ánh sự hài lòng với năng lực CNTT 3PL đã tăng lên 56% trong nghiên cứu hiện tại từ 27% năm 2002.

Tuy nhiên, tỷ lệ các chủ hàng phản ánh sự hài lòng giảm xuống còn 56% trong báo cáo năm nay từ 65% năm ngoái. Điều này có thể là do mong đợi của chủ hàng đã tăng lên khi công nghệ đã được cải thiện hoặc vì các chủ hàng đang tìm kiếm các khả năng phân tích nâng cao để giúp thúc đẩy các quyết định chuỗi cung ứng hiệu quả hơn. Các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng đã tham dự hội thảo của nghiên cứu này đồng ý rằng công nghệ đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng và các chủ hàng ngày càng mong nhận được nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết.

Tóm tắt những điểm chính

Nhu cầu toàn cầu về dịch vụ logistics và chuỗi cung đã có kết quả khác nhau trong vài năm qua.

Chi phí logistics tổng cộng tính theo doanh thu bán hàng tăng lên, đạt 11% trong năm hiện tại từ 10% năm trước.

Người sử dụng dịch vụ 3PL báo cáo trung bình 50% tổng chi phí logistics của họ liên quan đến hoạt động thuê ngoài.

Nghiên cứu 3PL hàng năm lần thứ 22 năm 2018 cho thấy 61% các chủ hàng đang tăng sử dụng các dịch vụ logistics thuê ngoài, so với con số 58% báo cáo vào năm ngoái. Tuy nhiên, có 83% các nhà cung cấp dịch vụ 3PL đồng ý rằng khách hàng của họ đã tăng việc sử dụng các dịch vụ logistics thuê ngoài, so với 88% vào năm ngoái.

Chủ hàng thuê ngoài một loạt các dịch vụ logistics, thông thường là vận tải nội địa, kho bãi, vận tải quốc tế, môi giới hải quan và giao nhận.

Các hoạt động mang tính chiến lược hơn, thâm dụng công nghệ thông tin và liên quan đến khách hàng có khuynh hướng được thuê ngoài trong một mức độ nhỏ hơn.

Khoảng cách CNTT đã mở rộng trong năm nay. Điều này có thể là do mong đợi của người gửi hàng đã tăng lên khi công nghệ đã được cải thiện hoặc vì các chủ hàng đang tìm kiếm khả năng phân tích nâng cao để giúp thúc đẩy các quyết định chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.

 

——

Nguồn: 2018 22nd Annual Third-Party Logistics Study

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.