10 XU HƯỚNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN NĂM 2023

10 XU HƯỚNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN NĂM 2023

Chuỗi cung ứng 5 năm sau sẽ như thế nào? Những xu hướng nào sẽ dẫn dắt chuỗi cũng ứng 5 năm nữa? Đây là những câu hỏi mà chính các chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng cũng không ngừng tự hỏi họ. Mười xu hướng dưới đây đã được sự nhất trí của các chuyên gia trong quản...