Các mô hình mới cung cấp cho các nhà bán lẻ cơ hội để tăng hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên tổng thể và cuối cùng là tăng doanh số như là một hệ quả tất yếu.

 

Trong thập kỷ qua, thương mại điện tử (e-commerce) đã trở thành động lực hoặc nguồn doanh thu bán lẻ chính. Các nhà bán lẻ thương mại điện tử (e-commerce) như Amazon đã dẫn dắt sự chuyển đổi mô hình kinh doanh này của ngành nhằm cải thiện năng lực bán hàng trực tuyến, làm tăng thêm giá trị cho sự tiện lợi của người tiêu dùng. (more…)