fbpx
Quản lý tồn kho theo thời gian thực

Quản lý tồn kho theo thời gian thực

Quản lý tồn kho là gì? Quản lý tồn kho là quản lý quá trình đặt hàng, lưu trữ và sử dụng hàng tồn kho của công ty. Chúng bao gồm quản lý nguyên liệu thô, linh kiện và hàng hoá thành phẩm, cũng như nhập kho và xử lý các mặt hàng đó. Quản lý tồn kho hiệu quả là kiểm...