Những cái bẫy vô hình trong việc ra quyết định

Những cái bẫy vô hình trong việc ra quyết định

Việc đưa ra quyết định trong kinh doanh là công việc quan trọng nhất của bạn – và cũng là rủi ro nhất. Phát triển sản phẩm mới, sáp nhập và mua lại, thuê nhân viên – quyết định về bất kỳ điều nào trong đây cũng có thể làm hỏng công ty của bạn, dự án và có khi cả sự nghiệp của bạn.

Vậy các quyết định tồi tệ đến từ đâu? Các nhà nghiên cứu tại đại học Harvard đã chỉ ra những chiếc bẫy vô hình luôn ẩn chứa trong lối suy nghĩ của chúng ta trong việc đưa ra quyết định. Smartlog sẽ tóm tắt những điểm chính trong bài viết này. (more…)