Ba thiếu sót trong văn hoá doanh nghiệp thời đại kỹ thuật số

Ba thiếu sót trong văn hoá doanh nghiệp thời đại kỹ thuật số

Sự e ngại rủi ro, tập trung vào khách hàng yếu, và những tư tưởng cục bộ từ lâu đã trở thành rào cản ngăn trở nhiều tổ chức. Trong thế giới kỹ thuật số như hiện nay, giải quyết những vấn đề về văn hoá như thế này không còn là vấn đề cần hay không mà là một sự sống còn.

 

Những thiếu sót trong văn hoá tổ chức là một trong những rào cản chính đối với sự thành công của các công ty trong thời đại kỹ thuật số. Đó là phát hiện chính từ cuộc khảo sát gần đây của McKinsey về các nhà điều hành toàn cầu (more…)