Xu hướng sản xuất theo phương pháp in 3D năm 2018

Xu hướng sản xuất theo phương pháp in 3D năm 2018

Dưới đây là một số xu hướng trong sản xuất chúng ta có thể mong đợi để xem trong năm mới.

 

Chúng ta biết lối vào của sản xuất bồi đắp (additive manufacturing hay 3D printing) (một hình thức của sản xuất phân tán – distributed manufacturing) là một trong những sự phát triển có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực sản xuất đã xuất hiện trong nhiều thập niên qua. Từ việc tạo mẫu nhanh chóng đến các thành phần khác, công nghệ đột phá đã làm thay đổi cách mà các nhà sản xuất thiết kế và lập ra những ý tưởng cho kỹ thuật phát triển sản phẩm đối với sự vận hành của chuỗi cung ứng. Vậy công nghệ này sẽ đi về đâu? Dưới đây là một số xu hướng trong sản xuất bồi đắp chúng ta có thể mong đợi trong năm mới.

(more…)