Làm thế nào để xây dựng chiến lược logistics thành công: Chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu (Kỳ cuối)

Làm thế nào để xây dựng chiến lược logistics thành công: Chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu (Kỳ cuối)

Những chuyên gia trả lời cho câu hỏi:

“Lời khuyên hàng đầu của quý vị dành cho một doanh nghiệp mới (hoặc thậm chí lâu đời) đang mong muốn tạo ra một chiến lược logistics hiệu quả là gì?”

trong kỳ này đó là:

  • Mark Broussard: Chủ tịch và CEO của SAMI
  • Ben Cubitt hiện là phó chủ tịch cấp cao, tư vấn và kỹ thuật của Transplace
  • Danny Yunes: giám đốc chiến lược chuỗi cung ứng tại Coyote Logistics
  • Richard J. Sherman : tác giả, diễn giả và nhà tư vấn về chuỗi cung ứng, kinh doanh, lãnh đạo và thông tin, chuyên gia chủ chốt của Trissential
  • Naseem Malik: đối tác quản lý của MRA Global Sourcing
  • Doug Holdsworth: giám đốc vận hành tại Quality Freight Logistics, Inc
  • Nick Martyn: CEO và nhà sáng lập của RiskLogik

(more…)