fbpx
ỨNG DỤNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÔNG NGHỆ AI | PHẦN 2

ỨNG DỤNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÔNG NGHỆ AI | PHẦN 2

3. Đo lường giá trị tiềm năng của AI Chúng tôi ước đoán công nghệ AI trong các tình huống nghiên cứu mang lại giá trị tiềm năng từ $3.5 đến $5.8 nghìn tỷ mỗi năm trong 09 bộ phận ở 19 lĩnh vực khác nhau. Và nó chiếm khoảng 40% tổng $9.5 đến $15.4 nghìn tỷ giá trị tiềm...