Đổi mới công nghệ trong logistics: không còn là trào lưu mà là sự sống còn. Nhìn từ báo cáo EFT 2016

Đổi mới công nghệ trong logistics: không còn là trào lưu mà là sự sống còn. Nhìn từ báo cáo EFT 2016

Smartlog xin giới thiệu dưới đây tóm tắt một số kết quả của Logistics Technology Report được thực hiện bởi eyefortransport – eft vào năm 2016 . Báo cáo này đang đặt ra nhiều thách thức về mặt công nghệ đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quản trị logistics.

Đổi mới và công nghệ đã trở thành 2 chủ đề quan trọng thống trị logistics trong 5 năm qua. Chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của các công ty start-up logistics đột phá, đổi mới cũng như các công ty công nghệ toàn cầu đang tham gia nhiều hơn vào hoạt động logistics. Tuy nhiên, liệu các ngành chủ chốt đã bắt đầu để bắt kịp chưa?

(more…)