Cách tiếp cận của Theo Epstein trong việc xây dựng đội bóng chày vô địch đã nêu bật 5 nguyên tắc thiết kế chuỗi cung ứng mà chúng tôi gọi là 5R. Theo đó, 5R đã cho phép các công ty từ Amazon, Zara đến Apple, Best Buy, GM giành chiến thắng trên sân chơi khó khăn nhất trên thế giới – thị trường toàn cầu hiện nay. (more…)