Ngành vận tải và Logistics: hành trình đi tìm lại đông lực tăng trưởng -một góc nhìn toàn diện của BCG

Ngành vận tải và Logistics: hành trình đi tìm lại đông lực tăng trưởng -một góc nhìn toàn diện của BCG

Trong báo cáo năm 2016 của mình với chủ đề: “Transportation and Logistics in a Changing World: The Journey Back to Profitable Growth”, Boston Consulting Group (BCG) đã trình bày những phát hiện của họ và thảo luận những nhân tố quan trọng giúp công ty vận tải và logistics có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận cao hơn trong trung và dài hạn.

(more…)