Làm thế nào thúc đẩy logistics và mua sắm hiệu quả?

Làm thế nào thúc đẩy logistics và mua sắm hiệu quả?

Mặc dù việc tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài (external supply chain) của bạn là rất quan trọng, nhưng trước tiên các công ty phải đảm bảo rằng chuỗi cung ứng nội bộ (internal supply chain) của họ thực sự được tích hợp và cộng tác để đạt được đầy đủ lợi ích của một chuỗi cung ứng.

(more…)