Trong bài trước Smartlog đã giới thiệu các thực tiễn về vận hành kho hàng phục vụ cho khía cạnh các chức năng của nó như chọn hàng,  tổ chức kho, quản lý tồn kho. Bài viết lần này giới thiệu 10 thực tiễn về mặt theo dõi tài sản (asset tracking), phục vụ cho việc quản lý kho hàng.

  (more…)

Mã vạch (hay barcode) là một trong trong những phát minh mang tính chất lịch sử của ngành logistics. Nó đã chuyển đổi hoàn toàn cách thức mà người ta vận hành ngành này.
Không có mã vạch, FedEx không thể đảm bảo giao hàng ngay qua đêm. Just-in-time logistics cho phép Walmart giữ được mức giá thấp sẽ không tồn tại, và cũng không thể tồn tại các đại siêu thị. Hệ thống sản xuất mang tính cách mạng kanban của Toyota phụ thuộc vào mã vạch. Từ thẻ lên máy bay đến bệnh viện, cho thuê xe hơi đến thải chất hạt nhân, mã vạch đã trở thành chất bôi trơn cho toàn bộ vận hành như một vài công nghệ khác trên thế giới đang hướng đến toàn cầu hóa.

(more…)