Tự Động Hóa Và Số Hóa Trong Chuỗi Cung Ứng

Tự Động Hóa Và Số Hóa Trong Chuỗi Cung Ứng

Tự động hóa (automation) đang thay đổi mọi thứ, từ những phương tiện vận chuyển sản phẩm đến các hoạt động kho bãi đồng thời hỗ trợ người lao động trong suốt chuỗi cung ứng. Các quyết định dựa trên dữ liệu là chìa khóa để tăng cường sử dụng tài sản, nâng cao hiệu quả...