Thị trường 3PL: những thực trạng đáng chú ý (nghiên cứu 3PL logistics lần thứ 22 năm 2018)

Thị trường 3PL: những thực trạng đáng chú ý (nghiên cứu 3PL logistics lần thứ 22 năm 2018)

Nhu cầu của người gửi hàng, kỳ vọng của khách hàng và năng lực của 3PL tăng, đưa chuỗi cung ứng đến một vị thế mới.

Nghiên cứu 3PL logistics hàng năm thứ 22 cho thấy các chủ hàng đang tiếp tục hợp tác với 3PL để tăng cường mối quan hệ của họ và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. (more…)