Adidas và Amazon đã viết lại các quy tắc quản lý chuỗi cung ứng mới như thế nào trong thời đại Supply Chain 4.0?

Adidas và Amazon đã viết lại các quy tắc quản lý chuỗi cung ứng mới như thế nào trong thời đại Supply Chain 4.0?

Trong một bước ngoặt tuyệt vời, công nghệ đang làm cho các nguyên tắc cơ bản của quản lý chuỗi cung ứng trở nên lỗi thời hơn bao giờ hết. Tại Nga, Adidas đã tăng doanh số bán hàng ở Moscow lên gấp đôi trong vòng 24 giờ nhờ vào một sáng kiến trong chuỗi cung ứng. Đồng thời Amazon đang xem xét việc sử dụng máy bay không người lái (drone) để giao hàng, một động thái rất tốn kém, nhưng công ty cho biết họ sẽ tăng doanh thu.

(more…)

Supply Chain 4.0: làm thế nào để phát huy hiệu quả trong ngành hàng tiêu dùng?

Supply Chain 4.0: làm thế nào để phát huy hiệu quả trong ngành hàng tiêu dùng?

Trong Supply Chain 4.0, quản lý chuỗi cung ứng áp dụng các sáng kiến về Industry 4.0 – Internet of Things, robot tiên tiến, phân tích, và dữ liệu khổng lồ (big data) để tạo ra bước nhảy vọt trong hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng.

Trong 30 năm qua, chuỗi cung ứng đã trải qua một sự biến đổi to lớn. Từ một chức năng logistics hoạt động thuần túy báo cáo về doanh số bán hàng hoặc sản xuất và tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung cho dây chuyền sản xuất và giao hàng cho khách hàng nay đã trở thành một chức năng quản lý chuỗi cung ứng độc lập mà trong một số công ty hiện đang được điều hành bởi một CSO – Chief Supply-chain Officer. Trọng tâm của chức năng quản lý chuỗi cung ứng đã chuyển sang các quy trình lập kế hoạch nâng cao, như lập kế hoạch nhu cầu phân tích hoặc kế hoạch bán hàng và vận hành tích hợp (S &OP), mà đã trở thành quy trình kinh doanh lâu đời ở nhiều công ty, trong khi logistics về mặt vận hành thường được thuê ngoài cho nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (third-party logistics providers – 3PL). Chức năng chuỗi cung ứng đảm bảo rằng các hoạt động được tích hợp tốt, từ các nhà cung cấp tới khách hàng, với các quyết định về chi phí, hàng tồn kho, và dịch vụ khách hàng được thực hiện bởi tầm nhìn xuyên suốt từ điểm đầu đến điểm cuối chứ không phải bởi mỗi chức năng một cách độc lập.

(more…)