Xử lý biến động nhu cầu trong ngành bán lẻ với giải pháp vận tải ?

Xử lý biến động nhu cầu trong ngành bán lẻ với giải pháp vận tải ?

Giải pháp cho vấn đề trên đã được ông Kurt Bình (sáng lập và giám đốc điều hành Smartlog) và cộng sự đưa ra ở tạp chí Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics vào năm 2015 với tiêu đề tiếng Anh “Matching volatile demand with transportation services in Vietnam: the case study of Gemadept”. Smartlog xin lược dịch một số nội dung chính với mục đích giới thiệu đến các bạn giải pháp vận tải cho hoạt động phân phối trong ngành bán lẻ mà các tác giả đã đề cập.

(more…)