Tối ưu hoá vận tải: cần một cách tiếp cận đúng (kinh nghiệm tốt nhất từ hiệp hội ECR)

Tối ưu hoá vận tải: cần một cách tiếp cận đúng (kinh nghiệm tốt nhất từ hiệp hội ECR)

Tuần này Smartlog xin giới thiệu đến các bạn ý tưởng làm thế nào để tối ưu hóa vận tải trong hoạt động phân phối của ngành hàng FMCG được đề cập trong bản báo cáo TỐI ƯU HÓA VẬN TẢI (The TRANSPORT OPTIMISATION report). Báo cáo nằm trong khuôn khổ dự án European Transport Optimisation của tổ chức ECR Europe (Efficient Consumer Response). Mục đích của dự án là thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà vận tải nhằm đề xuất và phát triển những phương án điển hình cùng với quy trình hướng dẫn thực hiện chúng để tối ưu hóa hoạt động vận tải – một vấn đề đang nổi lên trong hoạt động phân phối của ngành hàng tiêu dùng nhanh, và đồng thời phải giảm tác động của vận hành logistics lên môi trường.

(more…)

10 QUY TẮC HÀNG ĐẦU TRONG TỐI ƯU HÓA CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS

10 QUY TẮC HÀNG ĐẦU TRONG TỐI ƯU HÓA CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS

Ngày nay, có rất ít công ty biết rõ làm thế nào để thực hiện tối ưu hóa chuỗi cung ứng và logistics của họ và làm thế nào để xác định cơ hội tốt nhất để nắm bắt cho sự phát triển tương lai của doanh nghiệp. Dưới đây, Smartlog xin giới thiệu bài viết của tác giả H. Donald Ratliff, Ph.D, giám đốc điều hành của  Supply Chain & Logistics Institute, trong đó phân tích rõ 10 quy tắc quan trọng mà bạn cần nắm, để thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa.

(more…)