Kiến thức cơ bản về kho hàng hiện đại – Phần 2: Putaway – Đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó

Kiến thức cơ bản về kho hàng hiện đại – Phần 2: Putaway – Đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó

Sau khi việc tiếp nhận xác định bạn có những gì và bao nhiêu, thì bây giờ là lúc bạn phải tìm ra nơi và cách thức làm thế nào để đưa chúng đi vào lưu trữ.

Trong bài đầu tiên của chuỗi các Kiến thức cơ bản về quản lý kho hàng hiện đại – Warehouse basics series mà Smartlog đã giới thiệu đến các bạn, chúng ta đã biết qua về cách nhận hàng, đơn vị hóa chúng cho phù hợp với vị trí lưu trữ và tổ chức chúng để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển vào kho (putaway*). (more…)