Vận tải trong ngành FMCG: cần lắm một cách tiếp cận chiến lược

Vận tải trong ngành FMCG: cần lắm một cách tiếp cận chiến lược

FMCG, ngành hàng tiêu dùng nhanh được coi là một trong những ngành super efficiency . Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa mọi thứ đều hiệu quả. Vận tải có lẽ là lĩnh vực đang bị bỏ ngỏ nhất. Đối với ngành FMCG, vận tải chỉ là phần non-core không nhiều giá trị và ít được quan tâm ở cấp chiến lược ngoài việc tiếp tục bóp, tiết giảm, cắt tối đa chi phí. Nhưng nghiên cứu của tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) trong một  bài phân tích khá thực tế về cuộc khủng hoảng năng lực vận tải hiện tại của ngành hàng tiêu dùng đóng gói (Consumer Packaged Goods – CPG) (hay còn gọi với cái tên quen thuộc là ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), cho thấy nhiều công ty FMCG đang xây dựng chiến lược vận tải và nó đang tạo ra nhiều giá trị to lớn. Quản lý vận tải theo hướng chiến lược là chính chìa khóa giải quyết khủng hoảng năng lực vận tải và đột phá dịch vụ và tối ưu chi phí . Hãy cùng chúng tôi khám phá.

(more…)