fbpx
Cách quản lý vận tải của các công ty hàng đầu thế giới | Phần 4

Cách quản lý vận tải của các công ty hàng đầu thế giới | Phần 4

Trong bài cuối cùng của chuỗi những case study về quản lý vận tải, Smartlog xin giới thiệu bài học từ hai tập đoàn hàng tiêu dùng lớn: Unilever và Consumer Goods Manufacturer Case study 6: Unilever: Quản lý vận tải lấy khách hàng làm trung tâm Thách thức phải đối...