Trong kết quả của “Cuộc khảo sát hàng năm về thiết bị trung tâm phân phối (DC) và kho hàng” của PRG, có 2 phát hiện lớn nổi bật. Thứ nhất, chi tiêu nói chung tăng lên đáng kể trong các loại, trong đó bao gồm các giải pháp về hệ thống thông tin (information system). Và thứ hai, những áp lực liên quan đến hoạt động xử lý đơn hàng (fulfillment) trong thương mại điện tử (e-commerce) đang xuất hiện – với một số công ty phản hỏi kỳ vọng rằng những áp lực này sẽ tăng lên.

(more…)

Trong bài cuối cùng của chuỗi những case study về quản lý vận tải, Smartlog xin giới thiệu bài học từ hai tập đoàn hàng tiêu dùng lớn: Unilever và Consumer Goods Manufacturer

Case study 6: Unilever: vận tải lấy khách hàng làm trung tâm

(more…)