Chuỗi cung ứng kỹ thuật số: chỉ công nghệ thôi chưa đủ

Chuỗi cung ứng kỹ thuật số: chỉ công nghệ thôi chưa đủ

Mặc dù các nhà quản lý chuỗi cung ứng công nhận tầm quan trọng của việc chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation), các tổ chức trên toàn thế giới vẫn đang phải vật lộn rất nhiều để cân bằng các yếu tố cần thiết cho thành công của chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation).

Dưới đây Smartlog giới thiệu điểm nổi bật trong báo cáo về chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation) cho Fujitsu thực hiện, trong đó chỉ ra rằng thành công trong chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation)  không chỉ là vấn đề của công nghệ. Trên thực tế, công nghệ chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối trong 4 nhân tố mà bài báo cáo đề cập dưới đây.

(more…)