Khi môi trường sản xuất được kỹ thuật số và trở nên nhanh nhạy hơn, nhiều công đang phải chuyển sang áp dụng các phương pháp sản xuất theo nhu cầu (demand-driven manufacturing) để thúc đẩy chu trình sản xuất từ điểm ​​đầu đến điểm cuối và định vị bản thân họ trở thành “nhà máy của tương lai”. Bài báo này sẽ giải thích cách thức và lý do tại sao các phương pháp tiếp cận hiện đại về sản xuất theo nhu cầu (demand-driven manufacturing) (more…)