Robots rõ ràng đang trở nên khá phổ biến nếu bạn đọc bất cứ điều gì trên internet hoặc bất kỳ tin tức về công nghệ robot.

 

Nhưng trong tự động hoá kho hàng, 2 lĩnh vực mà tôi sẽ thấy phổ biến nhất, và bạn đang nghe nhiều nhất, về ứng dụng công nghệ robot là tốc độ và sự chính xác.

 

Khi bạn kết hợp cả hai, như bạn thấy điển hình trong thương mại điện tử (e-commerce), một sự gia tăng khổng lồ số lượng và khối lượng các đơn đặt hàng mà các trung tâm DC đang đẩy ra. (more…)