5 nguyên tắc căn bản quyết định vận mệnh của một doanh nghiệp trong thời đại số: ta còn nhớ hay chưa biết?

5 nguyên tắc căn bản quyết định vận mệnh của một doanh nghiệp trong thời đại số: ta còn nhớ hay chưa biết?

Những thay đổi quan trọng nhất thường là thứ khó nhận ra nhất. Điều này đặc biệt đúng trong kinh doanh, nơi mà sự thay đổi đang diễn ra trên một quy mô lớn hơn bao giờ hết. Sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số đã mang những thay đổi này lên vị trí hàng đầu. Chúng có thể được coi như là những nguyên tắc. Giống như định luật Moore hay luật Murphy, chúng giải thích cách thế giới vận hành.

Nếu bạn đang kinh doanh trong những năm 2010, hiểu được năm nguyên tắc này là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì sự đột phá trong kỹ thuật số (digital disruption) đang nhanh chóng trở thành một điều bình thường. Nhiều chiến lược tăng trưởng có thể đã hiệu quả trong quá khứ không còn công dụng hiện tại. Các nguyên tắc giúp giải thích không chỉ điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với công ty của bạn mà còn giải thích lý do tại sao.

(more…)