Công nghệ in 3D và tương lai của chuỗi cung ứng

Công nghệ in 3D và tương lai của chuỗi cung ứng

Công ty tư vấn McKinsey ước tính rằng thị trường in 3D sẽ tăng lên từ 180 tỷ đô la đến 490 tỷ đô la vào năm 2025. Công nghệ in 3D là gì? Nó vận hành như thế nào? Công nghệ in 3D có thực sự làm thay đổi hoàn toàn quá trình sản xuất toàn cầu không? In 3D sẽ khiến các nhà máy sản xuất truyền thống lỗi thời? Và do đó, khối lượng logistics sẽ thay đổi lớn? .

Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời. (more…)