Liệu robot có thay thế con người trong kho?

Liệu robot có thay thế con người trong kho?

Robots rõ ràng đang trở nên khá phổ biến nếu bạn đọc bất cứ điều gì trên internet hoặc bất kỳ tin tức về công nghệ robot.   Nhưng trong tự động hoá kho hàng, 2 lĩnh vực mà tôi sẽ thấy phổ biến nhất, và bạn đang nghe nhiều nhất, về ứng dụng công nghệ robot là tốc...