Những cái bẫy vô hình trong việc ra quyết định

Những cái bẫy vô hình trong việc ra quyết định

Việc đưa ra quyết định trong kinh doanh là công việc quan trọng nhất của bạn – và cũng là rủi ro nhất. Phát triển sản phẩm mới, sáp nhập và mua lại, thuê nhân viên – quyết định về bất kỳ điều nào trong đây cũng có thể làm hỏng công ty của bạn, dự án và có...