Cho dù là động cơ gì, mọi ngành công nghiệp đều có thể tận dụng lợi ích từ mua sắm kỹ thuật số. Dưới đây Smartlog giới thiệu những lời khuyên từ Kristin Ruehle * của Accenture với tạp chí Supply Chain Management Review (SCMR) trong việc tận dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI) để có thể thành công trong mô hình kinh doanh với các quy trình mới được số hóa.

SCMR: Các nhà quản lý chuỗi cung ứng sẽ giải quyết rủi ro trong một thế giới ngày càng số hóa như thế nào?

Kristin Ruehle: Rủi ro vẫn tiếp tục là tâm điểm của nhiều khách hàng của chúng tôi, và thực tế đó không thay đổi với việc chuyển sang mua sắm số hóa (digital procurement). Tuy nhiên, thế hệ kế tiếp, mua sắm số cung cấp công cụ và thông tin chi tiết giúp các công ty dễ dàng giảm rủi ro, đảm bảo tuân thủ và đạt được mức chi tiêu trên tất cả các lớp của chuỗi cung ứng.

 

SCMR: Liệu “Big Data” cũng là một gánh nặng?

Ruehle: Các doanh nghiệp ngày nay đã sử dụng rất nhiều dữ liệu khổng lồ (big data) trong và ngoài tổ chức của họ mà có thể giúp họ hiểu và giảm rủi ro. Các công cụ kỹ thuật số hỗ trợ bằng cách cung cấp phương tiện để các doanh nghiệp có thể đánh giá và hợp nhất dữ liệu này để hiểu tác động tiềm ẩn của các xu hướng và sự kiện khác nhau trong tổ chức. Các doanh nghiệp càng có khả năng tận dụng dữ liệu nhanh hơn, thì họ càng có thể quản lý rủi ro tốt hơn trong chuỗi cung ứng.

 

SCMR: Các ngành công nghiệp nào sẽ bắt đầu mua sắm số hóa (digital procurement) trước?

Ruehle: Tại Accenture, chúng tôi đã nhìn thấy các công ty trong tất cả các ngành công nghiệp nắm lấy phong trào mua sắm số hóa (digital procurement). Trong một số ngành công nghiệp, bao gồm cả dịch vụ tài chính, động lực áp dụng chủ yếu là để tuân thủ quy định, trong khi đối với những ngành khác, chẳng hạn như sản xuất, chất xúc tác là nhu cầu giảm thiểu rủi ro. Dù là động cơ gì đi chăng nữa, mọi ngành công nghiệp đều có thể hưởng lợi từ việc mua sắm số hóa (digital procurement); tất cả những gì họ cần là nhận ra sự cần thiết phải thay đổi và hiểu rằng đây là một sự khởi đầu rất lớn từ cách thức mà mua sắm truyền thống vận hành.

 

SCMR: Bà có thể gợi ý những điều cần thiết?

 

Ruehle: Có ba điều cần xem xét ở đây. Thứ nhất: chuyển đổi cần có thời gian. Các công ty cần thu thập dữ liệu có liên quan, phát triển các hệ thống cần thiết, và xây dựng các phân tích cơ bản và AI. Thứ hai: mua sắm số hóa (digital procurement) đòi hỏi đầu tư. May mắn thay, các khả năng mua sắm số hóa (digital procurement) đang ngày càng có sẵn như là một dịch vụ (dưới dạng các loại xx as a service) , có thể giảm đầu tư bỏ ra trước và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Cuối cùng: chuyển đổi phải có tầm nhìn. Đây là sự tách rời lớn ra khỏi cách mua sắm truyền thống vận hành. Các công ty cần phải có một nhà vô địch nội bộ, người có thể xác định liệu tổ chức mua sắm tương lai sẽ trông như thế nào và làm thế nào công ty có thể làm cho nó trở thành hiện thực.

 

SCMR: Vậy nhân tố tạo sự khác biệt chính là gì?

Ruehle: Các doanh nghiệp hiểu trước được quy mô của dự án chuyển đổi và có thể đảm bảo sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo cấp cao (C-suite) để thúc đẩy chuyển đổi này, sẽ có thể chuyển đổi nhanh hơn và thành công hơn những doanh nghiệp khác.

 

SCMR: Các ngành công nghiệp nào sẽ là những người chậm trễ? Và tại sao?

Ruehle: Các công ty sẽ bị bỏ lại phía sau là những công ty nào không sẵn lòng thực hiện chuyển đổi đối với mua sắm số hóa (digital procurement) hoặc không nhìn thấy sức mạnh của việc đầu tư vào tương lai. Nhiều công ty vẫn nghĩ rằng họ có thể thực hiện những thay đổi được yêu cầu mà không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài tổ chức. Điều này đơn giản không phải như vậy. Chẳng hạn, không một công ty nào có thể sản xuất đủ dữ liệu hoặc thông tin chi tiết để cung cấp cho các ứng dụng AI sẽ nằm trong trung tâm mua mua sắm số hóa (digital procurement). Các công ty cần thu thập đúng dữ liệu; nhìn xa hơn cho những gì đã được mua và ở mức giá nào, đến những khu vực thú vị hơn như tại sao nó được mua. Vì vậy, các công ty quay lưng lại với sự chuyển đổi với các công cụ eProcurement và ERFx sẽ sớm bị bỏ lại phía sau; những gì cần thiết là các công nghệ làm việc với các công cụ eProcurement và ERFx để hiểu được dữ liệu và đưa ra những hiểu biết quan trọng để cải thiện việc ra quyết định.

 

SCMR: Vậy liên kết yếu ở đây là gì?

Ruehle: Tôi cũng nghĩ rằng các doanh nghiệp không tập trung vào trải nghiệm người dùng sẽ bị tụt lại phía sau. Nếu một công cụ càng dễ dàng sử dụng thì người dùng càng có nhiều khả năng sử dụng nó, thay vì đi quanh hệ thống. Các doanh nghiệp có thể tạo ra kinh nghiệm thực sự trực quan sẽ có thể nhận ra đầy đủ hơn những lợi ích của đầu tư công nghệ.

 

Cần phải có những thay đổi về mặt tổ chức. Các doanh nghiệp cần phải xem xét các chính sách và thủ tục để đảm bảo rằng tất cả mọi người trong tổ chức hiểu cách tiếp cận mua sắm mới và ý nghĩa của nó đối với họ. Ngoài ra, mua sắm số hóa (digital procurement) sẽ đòi hỏi một tập hợp những kỹ năng mới cho tổ chức mua sắm. Kết quả là, các doanh nghiệp sẽ cần phải xây dựng các nhóm chức năng chéo bao gồm các nhà khoa học dữ liệu, các chuyên gia về AI, các chuyên gia về chuyên môn và CNTT và các chuyên gia thiết kế. Nếu bất kỳ tổ chức nào rơi vào bất kỳ điểm nào trong số này, họ sẽ phải đấu tranh để theo kịp với các doanh nghiệp đã chuyển đổi đúng.

 

SCMR: Ý kiến cuối cùng về chuyển đổi của bà là gì?

Tôi tin rằng mọi doanh nghiệp nên xem xét những gì họ có thể làm bây giờ để tiến hành chuyển đổi kỹ thuật số. Thứ nhất, doanh nghiệp nên bắt đầu xem xét khả năng thu thập dữ liệu của họ, phát triển một chiến lược dữ liệu cố định và xác định khoảng cách năng lực dữ liệu theo ngữ cảnh. Thứ hai, họ nên xem lại các chiến lược công cụ thông minh của họ và tận dụng phương pháp phân tích Source-to-Pay cho tất cả các quyết định. Các doanh nghiệp nên xác định tổ chức của họ đã sẵn sàng cho sự chuyển đổi sâu sắc chưa.

 

* Ghi chú: Kristin Ruehle là người đứng đầu bộ phận Dịch vụ quy trình kinh doanh mua hàng (Procurement Business Process Services – BPS) trên toàn cầu của Accenture. Trong vai trò này, Kristin giúp hướng dẫn việc phát triển và nâng cao năng lực BPS của Accenture trên toàn cầu, bao gồm tìm nguồn cung ứng và quản lý danh mục, và Procure-to-Pay.

 

Gần đây nhất, vai trò của bà bao gồm việc xem xét mua sắm số hóa (digital procurement) thế hệ tiếp theo. Kristin rất nhiệt tình giúp đỡ các công ty kiến tạo kế hoạch mua sắm của họ, và trước khi trở thành nhân vật dẫn đầu, cô đã dẫn đầu trong việc cung cấp các chương trình chuyển đổi cho nhiều ngành khác nhau như bán lẻ, dược phẩm, khu vực công và dịch vụ tài chính.

 

—–

Nguồn: Supply Chain Management Review