fbpx

Smartlog Toolkits: Thực hành 5S

Nội dung bao gồm

 • Định nghĩa – 5S là gì?
 • Vì sao cần phải biết đến 5S?
 • Sự lãng phí trong Sản xuất và Quản trị
 • Lợi ích của 5S
 • Các giai đoạn của 5S
 • Thực hiện 5S
 • 5S và sự thay đổi trong Quản lý
 • Tính chất chính
 • Duy trì 5S
 • Thiết kế/ Kế hoạc triển khai

Smartlog toolkits: Thực hành 5S

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

One thought on “Smartlog Toolkits: Thực hành 5S

 1. Nguyễn Kim Anh says:

  Bài xúc tích, dùng phương pháp trực quan sinh động. Tôi sử dụng tài liệu này để dạy cho Ngành Logistics của Trường Cao Đẳng Viễn Đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272