Tuyển dụng

Chuyên viên tư vấn giải pháp Logistics

Chuyên viên tư vấn giải pháp Logistics

Mục đích và tiềm năng của công việc Tham gia các dự án tư vấn giải pháp logistics (kho bãi, vận tải, ứng dụng công... Xem thêm.

293 lượt xem
Môi trường lý tưởng cho sự phát triển

Môi trường lý tưởng cho sự phát triển

Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý nhất của Smartlog nên chúng tôi luôn tập trung vào phát triển nhân viên. Chính... Xem thêm.

1122 lượt xem
Nền văn hóa tạo cảm hứng làm việc và sáng tạo

Nền văn hóa tạo cảm hứng làm việc và sáng tạo

Giá trị và sự thành công của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào tính sáng tạo và niềm đam mê trong công việc của... Xem thêm.

675 lượt xem