Algorithm Software Engineer | Smartlog

I. HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH

Đại học, Cao học hoặc Tiến sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin, lập trình

II. TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Các vấn đề/bài toán logistic thường là các bài toán NP-Hard. Do đó, việc xây dựng một thuật toán tối ưu, cận tối ưu là một thách thức của bất kỳ hệ thống logistic thông minh nào. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn, ngành IT đang đứng trước những cơ hội to lớn trong việc đưa ra những giải pháp thông minh hơn cho các bài toán khó trong thời gian thực. Góp phần làm các công đoạn trong quy trình logistic ngày một thông minh hiệu quả hơn.

 • Với vai trò là nhà lập trình thuật toán bạn sẽ có cơ hội xây dựng những giải pháp vượt trội cho khách hàng với sứ mạng thay đổi ngành logistics và vận tải của Việt Nam
 • Bạn được làm việc theo mô hình quản trị hiện đại Scrum
 • Bạn có cơ hội làm việc với những chuyên gia hàng đầu về technology và giải thuật tiên tiến từ Mỹ và Châu Âu.

Phạm vi công việc:

 • Nhiệm vụ một kỹ sư lập trình sẽ bao gồm những công việc chính nhưng sẽ không giới hạn ở tiềm năng phát triển và khả năng sáng tạo
 • Trực tiếp tham gia vào quá trình tạo dựng sản phẩm có tính giải pháp và sáng tạo cao thông qua việc thiết kế thuật toán, lập trình, thử nghiệm thuật toán với dữ liệu thực.
 • Trực tiếp tham gia team nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới trong lĩnh vực phần mềm
 • Phải trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp
 • Mỗi thành viên phải làm chủ công nghệ và không ngừng sáng tạo
 • Mỗi thành viên là một owner của chính nhiệm vụ của mình

III. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG

 • Có kiến thức về các lĩnh vực Thuật toán (Algorithm), Máy học, Trí tuệ nhân tạo, Tối ưu
 • Thành thạo ít nhật một ngôn ngữ lập trình Java, C++, .NET, Python

Địa chỉ làm việc: 207 D1, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM
Mức lương: up to $2000

Ứng tuyển trực tuyến:
Qua trang web: gosmartlog.com
Qua email: my.tran@gosmartlog.com (Ms. My)