fbpx

[Case study] Quản lý hàng tồn kho của ngành in ấn

[Case study] Quản lý hàng tồn kho của ngành in ấn

Quản lý hàng tồn kho là một hoạt động đưa ra quyết định sao cho nhu cầu về nguyên vật liệu hoặc hàng hóa cho nhu cầu hoạt động của công ty cả sản xuất và bán hàng. Hàng tồn kho quá mức là một sự lãng phí, nó gây ra chi phí quá cao cho việc lưu trữ và bảo trì trong quá trình lưu trữ trong kho.

Vậy trong bài viết này, chúng ta cùng phân tích về case study quản lý hàng tồn kho của ngành in ấn, máy photocopy và các nguyên vật liệu khác,…

Tôi đang làm việc về quản lý hàng tồn kho của một ngành công nghiệp in ấn. Mong nhận được lời khuyên cho tôi về các công cụ tốt nhất để kiểm soát hàng tồn kho cho công ty cho thuê máy photocopy.

Có các loại hàng tồn kho trong ngành in ấn, máy photocopy gồm hàng tồn kho dự trữ, Nguyên liệu thô và Thành phẩm. Chúng tôi chỉ tập trung vào hai loại hàng tồn kho thứ nhất. Đối với hàng tồn kho dự trữ, chúng tôi đã có dữ liệu tổng hợp của một năm trước, cung cấp cho chúng tôi thông tin về đơn giá, tỷ lệ tiêu thụ của từng mặt hàng, thời gian giao hàng, chi phí không có sẵn, mức độ quan trọng của từng mặt hàng và tính chất của nhà cung cấp (có sẵn tại địa phương hoặc sẽ được nhập khẩu theo yêu cầu). Tôi đang cần kiểm soát hàng tồn kho dự trữ thứ nhất.

Lời khuyên 1: Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu theo nhu cầu (DDMRP), không nên sử dụng 5S làm biện pháp kiểm soát hàng tồn kho. Bởi vì 5s không cung cấp cho bạn sự linh hoạt trong chiến lược cũng vận hành dòng hàng hóa theo thời gian thực về các yếu tố tăng trưởng. Bạn phải trả lời những câu hỏi này để thực sự có những quyết định chính xác:

  • Mục tiêu là gì?
  • Thay đổi cái gì?
  • Thay đổi thành gì?
  • Làm thế nào để gây ra sự thay đổi?
  • Các câu hỏi trên sẽ dẫn bạn đến
  • Tìm kiếm vấn đề
  • Tìm ý tưởng
  • Tìm các chướng ngại vật gây cản trở: quy trình, yếu tố con người, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý kho
  • Và cuối cùng tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá các giải pháp để áp dụng.

Lời khuyên 2: In ấn, photocopy theo yêu cầu (Chiến lược kéo) tức là các mặt hàng in cụ thể. Vì vậy, bạn có thể làm theo bất kỳ nguyên tắc quản lý hàng tồn kho áp dụng chiến lược xung. Khác theo chiến lược đẩy trong trường hợp có thể đầu cơ hoặc dự báo nhu cầu cho mặt hàng tiêu chuẩn để in. Trong nhiều trường hợp đột biến về nhu cầu, bạn có thể dùng dịch vụ cho thuê máy photocopy trong ngắn hạn.

Lời khuyên 3: Việc phân bổ hàng tồn kho phụ thuộc vào vị trí điểm tách. Bạn nên quản lý bằng chiến lược Đẩy (dự báo nhất định) tất cả các tài liệu ngược dòng điểm tách (ví dụ: mực, giấy). Nhưng bạn không nên phân bổ hàng tồn kho phía dưới chỉ vì những sản phẩm này khó tiêu chuẩn hóa và bạn sẽ có rất nhiều tài liệu tham khảo sản phẩm khác nhau để quản lý. Để hiểu đâu là mô hình hàng tồn kho tốt nhất, bạn nên xác định tính chất vật lý, hóa học của các mặt hàng để dự trữ, tức là khả năng lưu trữ, tính biến đổi, tần suất đặt hàng, tính dễ hỏng,…

Lời khuyên 4: Bạn nên làm là phân loại tất cả các hàng hóa thay thế theo những đặc điểm bạn đã đề cập trước đó (tức là tốc độ tiêu thụ, thời gian giao hàng …). Cố gắng tìm các biến số quan trọng nhất cho bạn (và ngành) như chi phí hoặc tính linh hoạt. Sau khi phân cụm tất cả các mặt hàng tương tự, bạn sẽ có các phương pháp quản lý hàng tồn kho khác nhau để làm theo. Ví dụ: Đối với những mặt hàng quan trọng về chi phí không có sẵn, bạn có thể đặt các tham số khác nhau so với các mặt hàng ít quan trọng hơn. Sau phân tích này, bạn sẽ có một số lựa chọn nhất định để áp dụng trong quản lý hàng tồn kho như EOQ, Bổ sung tồn kho, mô hình Smin và Smax, mô hình Lumpy (Croston) cho nhu cầu không liên tục … vv

Kết luận

Quản lý hàng tồn kho tốt không chỉ có thể giảm chi phí của các doanh nghiệp in mà còn có thể giảm tổn thất hàng tồn kho và cung cấp đủ nguyên liệu cho sản xuất của doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng trong quản lý hàng tồn kho cho doanh nghiệp in ấn để có được truy vấn và thống kê lượng tồn kho khi mới bắt đầu việc mua bán với số liệu lượng tồn kho xuất/nhập theo thời gian thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272