THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Meta

Push or Pull

Có hai mô hình khái niệm để quản lý hàng tồn kho – đẩy và kéo. Mô hình hàng tồn kho đẩy được gọi là vì nhấn mạnh vào việc “đẩy” hàng tồn kho đầu cơ, dự báo (MTF) để đáp ứng nhu cầu dự báo cho khách hàng. Mô hình đẩy mạnh về mặt tài chính tốt hơn mô hình kéo khi sản xuất sử dụng là rất quan trọng và chi phí sản xuất cao so với chi phí vận chuyển hàng tồn kho và nguy cơ lỗi thời. Gần đây chúng tôi đã giúp chuyển đổi thành công nhiều khách hàng trong ngành CPG, thực phẩm, nước giải khát và bánh kẹo để đẩy các mô hình đem lại lợi nhuận cao hơn, lợi nhuận trên vốn đầu tư, thị phần và sự hài lòng của khách hàng.

 

Push

Định nghĩa: Bán những gì bạn làm.

Khi nào: Khi giữ mức sử dụng sản xuất cao là rất quan trọng và chi phí / nguy cơ bị lỗi thời thấp.

Ví dụ: Thuốc lá, Thực phẩm cho Chó, Kẹo

 

Mô hình tồn kho kéo được gọi như vậy bởi vì nhu cầu thực sự được cho là kéo hàng tồn kho theo đơn đặt hàng đến khách hàng trên cơ sở đúng thời gian. Mô hình kéo mạnh hơn mô hình đẩy khi chi phí vận chuyển hàng tồn kho và nguy cơ lỗi thời cao hơn so với chi phí sản xuất và hoãn lại. Các sản phẩm như cao cấp, cấu hình cao điện tử và dược phẩm là những ví dụ về các sản phẩm hoạt động tốt nhất về tài chính và hoạt động trong các hệ thống kéo. 

 

Pull

Định nghĩa: Tạo / bán những gì bạn bán.

Khi nào: Khi hàng tồn kho rất đắt, việc hoãn lại là khả thi, và có chi phí cao và nguy cơ bị lỗi thời.

Ví dụ: Trang phục Bán lẻ, Máy tính cá nhân

 

Qua nhiều năm kể từ khi hệ thống sản xuất dựa trên mô hình kéo (pull-based systems) như Toyota Production System (TPS), Just-in-Time (JIT) và Lean – đã có rất nhiều người đề xuất về quản lý dây chuyền sản xuất và hàng tồn kho đã xuất bản và đã xuất xưởng xà phòng đến mức mà bất kỳ cách tiếp cận nào khác đối với kiểm kê hoặc quản lý chuỗi cung ứng được coi là hạng nhì, chưa chín chắn, hoặc lỗi thời. Tuy nhiên, khi chúng tôi làm việc với khách hàng để tính lợi tức thực về vốn đầu tư, lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng đối với từng SKUs của họ di chuyển qua mỗi nút và liên kết trong các chuỗi cung ứng duy nhất của mình, chúng tôi nhận thấy rằng một sự kết hợp tối ưu của push và pull phụ thuộc vào đặc điểm của sản phẩm và điểm chuyển tiếp trong chuỗi cung cấp năng suất cao hơn đáng kể hiệu suất tài chính và dịch vụ. Sự pha trộn tối ưu này dựa trên nhiều đặc tính của sản phẩm bao gồm biến đổi nhu cầu, giá trị mặt hàng, thời hạn sử dụng và nguy cơ lỗi thời và các đặc tính hậu cần như chi phí thiết lập / PO và tỷ lệ hàng tồn kho. Một bài trình bày định tính về những yếu tố đó và ảnh hưởng của chúng đến các mô hình push-pull được trình bày trong hình vẽ.

 

image384

Push-Pull Decision Factors

Leave a Reply

Your email address will not be published.