STX (Bidding Management System)

Với mô hình sàn vận tải cho phép:

 • Quản lý toàn diện quá trình giao dịch vụ vận tải và theo dõi chất lượng dịch vụ
 • Hỗ trợ giám sát toàn diện
 • Hỗ trợ nhà vận tải quản lý hoạt động vận tải của mình

 

 • Hệ thống giao dịch đấu giá ngược về vận tải
 • Các thông tin xe được kết nối với GPS/Mobile app của tài xế
 • Hệ thống tracking và giám sát thực hiện đơn hàng vận tải
 • Theo dõi xử lý các vấn đề phát sinh
 • Theo dõi thanh toán

Quy trình Bidding:

Cơ chế Bidding:

 • Đấu giá ngược, chọn giá thấp nhất và/ hoặc chất lượng rating (dịch vụ) tốt nhất
 • Đấu giá kín
 • Không cung cấp chi tiết chủ hàng/ chủ xe tránh hiện tượng thông đồng giá, cho đến khi bid đã thành công
 • Bidding sẽ có thời hạn bắt đầu và kết thúc
 • Chủ hàng được quyền kết thúc bidding sớm nếu bidding đã thành công
 • Việc huỷ bid sau khi đấu thấu trúng, sẽ được đánh giá vào KPI dịch vụ

 

Tính năng

 • Kết nối với hàng nghìn xe và hàng trăm nhà vận tải uy tín
 • Kết nối với hàng trăm chủ hàng uy tín
 • Hỗ trợ quản lý toàn diện từ bidding đến thực hiện vận tải thông qua hệ thống STM và STB
 • Tích hợp với hàng trăm kho hàng thông qua hệ thống SWM giúp quá trình vận tải nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều, giảm thời gian chờ đợi
 • Hỗ trợ giám sát quá trình vận tải real-time thông qua mobile app và GPS
 • Hỗ trợ kết nối thanh toán nhanh chóng

Tài liệu