fbpx

SEM (Express Management System)

Hệ thống quản lý giao hàng chặng cuối SEM tối ưu hóa “chặng cuối” nhằm tăng lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng. SEM gồm các tính năng nhằm tối ưu hóa tuyến đường, hỗ trợ giao hàng đúng hạn, tăng thời gian quay vòng tiền mặt và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

SEM quản lý vận đơn

SEM hỗ trợ thông tin gồm lịch biểu, địa chỉ, tuyến đường, vận đơn, hóa đơn và hơn thế nữa. Từ đó, quản lý vận tải và tài xế có thể theo dõi toàn bộ quá trình giao hàng và giảm các thao tác thủ công trong quá trình giao hàng.

Mobile app hỗ trợ giao hàng đúng hạn

Quy trình giấy liên quan đến địa chỉ, lộ trình, xác nhận giao hàng, v.v làm chậm quá trình giao hàng. Với các quy trình “giấy tờ” trên điện thoại di động và cung cấp ứng dụng dành điện thoại di động dành cho tài xế mà có thể nhận được bản cập nhật định tuyến theo thời gian thực với tối ưu hóa GPS, khách hàng có thể nhận được thông báo gần như từng phút về thời gian giao hàng dự kiến và các nhà quản lý logistics có thể thấy vị trí tài xế đang ở đâu và hoạt động giao hàng nào diễn ra trong thời gian thực. Đồng thời, các sự kiện hoặc sự cố trên đường đi đều được cập nhật ngay lập tức bởi tài xế, từ đó quản lý có thể xử lý kịp thời để đảm bảo chất lượng dịch vụ không bị ảnh hưởng.

SEM hỗ trợ thời gian quay vòng tiền mặt nhanh hơn

SEM hỗ trợ hóa đơn cho khách hàng ngay khi hàng hoá đã được giao và ký nhận. Hơn nữa, SEM có thể xoá bỏ sự chậm trễ trong quá trình xử lý chứng từ thông qua mobile app với chữ ký chụp và có các hình thức ký nhận đi thẳng vào hệ thống phụ trợ (back-end) trong thời gian thực giúp lập hoá đơn và sự công nhận doanh thu ngay lập tức. Ngoài ra, các báo cáo tài chính được SEM hỗ trợ theo nhu cầu người sử dụng và có thể tích hợp với các hệ thống kế toán hoặc ERP nhằm đơn giản hoá quá trình ra quyết định của quản lý.

SEM hỗ trợ nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Trong cuộc chạy đua dẫn đầu các xu hướng của ngành, các công ty phải quản lý sự mong đợi của khách hàng và đặt nhu cầu của họ lên hàng đầu trong chương trình hoạt động của mình, đặc biệt là giao hàng chặng cuối. Cho phép tài xế giao tiếp với khách hàng về lập kế hoạch phân phối và cung cấp cập nhật thời gian thực về thời gian giao hàng có thể là một sự khác biệt tuyệt vời và một lợi ích thực sự dành cho khách hàng.

Tính năng

Quản lý hệ thống

– Quản lý bưu cục

 • Thêm, sửa, xóa các bưu cục, chi nhánh khi phát triển và mở rộng hệ thống.

– Quản lý phòng ban

 • Tạo các phòng ban cho các chi nhánh, bưu cục.
 • Phân quyền chức năng sử dụng hệ thống của các phòng ban.
 • Giới hạn hoặc cho quyền truy cập vào các menu xử lý mang tính chuyên biệt.

– Quản lý Nhân viên

 • Thêm, sửa, xóa nhân viên.
 • Cập nhật lại mật khqẩu cho nhân viên.
 • Chỉnh sửa loại thuộc tính tài khoản, phục vụ mục đích định vị nhân sự

Quản lý danh mục

– Quản lý nhóm khách hàng

– Quản lý khách hàng

 • Sử dụng địa chỉ khách hang để cài đặt định vị, phục vụ nhu cầu tìm kiếm vị trí hoặc lập chiến lược phát triển điểm.

 • Cung cấp tài khoản cho khách hàng vào trang quản trị vận đơn để chủ động quản lý các vận đơn và tracking vận đơn trên map.

– Quản lý đối tác

– Quản lý sản phẩm

– Quản lý khu vực

– Quản lý tỉnh thành, quốc gia

– Quản lý đóng gói

– Quản lý dịch vụ

 • Thêm, sửa, xóa định mức các chi phí dịch vụ GTGT phát sinh như: COD, THBB, Báo phát, phụ phí xăng dầu…

 • Các chi phí này sẽ được cài đặt trực tiếp khi phát sinh mỗi khách hàng. Phục vụ cho công việc xác định doanh thu ngay khi phát sinh bill trên hệ thống.

– Quản lý dịch vụ: COD

 • Tùy trường hợp mà áp dụng dịch vụ này theo khách hàng hoặc bảng giá chuẩn

– Quản lý dịch vụ: GTGT khách hàng

 • Tùy trường hợp mà áp dụng dịch vụ này theo khách hàng hoặc bảng giá chuẩn

– Quản lý bảng giá

– Quản lý dữ liệu giảm giá

 • Thêm, sửa, xóa dữ liệu giảm giá theo khách hàng.
 • Quản lý giảm giá theo trọng lượng, số tiền, tổng tiền cuối bảng kê và theo dịch vụ.

– Quản lý thời gian giao hàng

 • Thêm, sửa, xóa bảng toàn trình tuyến theo dịch vụ và tỉnh đi, tỉnh đến

 • Trên cơ sở để tính toán việc phát hàng chậm, trễ so với deadline dự định được qui định trong toàn trình

 • Báo các đơn hang trễ deadline.

 

 

Quản lý chứng từ

– Quản lý vận đơn giá đặc biệt, hoàn gốc, quốc tế

– Cập nhật phụ cấp – đóng gói vận đơn

– Tạo, xác nhận, khiếu nại bảng kê nội bộ

– Tạo bảng kê phát

– Quản lý cập nhật vận đơn báo phát

– Nhập kho để khai thác lại

– Quản lý bảng kê thanh toán

– Quản lý điều hành

– Quản lý yêu cầu lấy hàng

– Quản lý phiên giao dịch

– Cập nhật vận đơn đối tác

–  Quản lý group vận đơn gộp giá

 

Quản lý công nợ

– Công nợ bảng kê khách hàng và phiếu thu

– Công nợ bảng kê theo nhóm khách hàng

– Quản lý tồn nợ cả năm

– Quản lý phiếu thu nợ

– Thống kê công nợ theo bưu cục

– Quản lý COD và TTDN

 

Báo cáo tổng hợp

– Báo cáo thống kê vận đơn trong ngày

– Tra cứu thông tin nhiều vận đơn

– Báo cáo vận đơn không phát sinh doanh thu

– Cảnh báo – Báo cáo bill trễ deadline

– Báo cáo bảng kê thanh toán tạo và chưa tạo bảng kê

– Báo cáo tỷ lệ tạo – xác nhận bảng kê theo bưu cục

– Báo cáo nhập – phát hàng theo bưu cục

–  Báo cáo báo phát, sản lượng, lấy hàng theo NVGD

–  Báo cáo Order

–  Báo cáo tổng hợp

–  Báo cáo đánh giá của khách hàng

–  Báo cáo khách hàng không phát sinh vận đơn

–  Báo cáo chất lượng dịch vụ theo khách hàng

–  Báo cáo tổng quan

–  Báo cáo phụ cấp lấy hàng

–  Báo cáo nhận hàng theo nhân viên

 

Báo cáo phân tích

– Báo cáo phân tích kế hoạch luân chuyển hàng hóa

– Báo cáo doanh thu

 

Tài liệu