STM supports Profit and Loss analysis.

Các công ty thường phân tích hiệu quả kinh doanh để tổng hợp và phân tích, đánh giá kết quả đạt được, bao gồm:

  • Trực quan hoá tất cả thông tin, từ đó tìm các giải pháp cải thiện hiệu suất
  • Tuân thủ các yêu cầu báo cáo nội bộ và bên ngoài
  • Đánh giá và từ đó làm động lực cho mọi người cải thiện hiệu quả làm việc
  • Quản lý đưa ra các quyết định chiến lược
  • Tạo nên sự tin tưởng cho các bên liên quan

Hệ thống Smartlog Transport management system (STM) được xây dựng nhằm hỗ trợ thu thập thông tin và các phương thức phân tích lợi nhuận và chi phí khác nhau, giúp doanh nghiệp kiểm soát được dòng tài chính của công ty và từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.

Ngoài những tính năng ưu việt hỗ trợ giám sát thông tin tài chính, tính năng phân tích lợi nhuận của STM còn có những tính năng nổi trội như sau :

+ Hỗ trợ ghi nhận tất cả các chi phí trong vận hành vận tải như tiền lương cho tài xế, chi phí nhiên liệu, chi phí tài sản và ghi nhận các doanh thu được tuỳ chỉnh theo các khách hàng khác nhau

+ Tự động tạo các báo cáo phân tích trong thời gian ngắn

+ Hỗ trợ các chỉ số đánh giá lợi nhuận, doanh thu, chi phí cụ thể

+ Đưa ra các báo cáo đánh giá hiệu quả trong việc quay vòng vốn tài sản

+ Thể hiện các hạng mục tăng, giảm lợi nhuận

+ Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu trong công tác hoạt động kinh doanh

+ Thể hiện các phân tích dựa trên pivot hoặc các công cụ khác tùy theo nhu cầu doanh nghiệp

Ngoài ra, phương pháp đối chiếu thầu vượt trội khi dùng hệ thống STM thay vì cách làm lạc hậu, thiếu hiệu quả: STM sẽ hỗ trợ đối chiếu tức thì, chính xác và các bên có thể kết nối thông qua công nghệ tích hợp, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.