SWM Tích hợp RF/Handheld

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

Giải pháp

TIN XEM NHIỀU

Nhận tin mới

SWM Tích hợp RF/Handheld

Smartlog Warehouse Management System (SWM) tích hợp với RF Handheld

Tầm quan trọng của RF handheld trong quản lý kho hàng

Việc sử dụng mã vạch và tích hợp thiết bị di động RF handheld vào hệ thống quản lý quản lý kho hàng (SWM) mang lại nhiều lợi ích bao gồm nâng cao hiệu quả vận hành kho, giảm lỗi nhập và xử lý dữ liệu của nhân viên và nâng cao tính chính xác trong vận hành, đặc biệt trong các mô hình hoạt động phức tạp (3PL). Ngoài ra, thiết bị RF handheld có thể tích hợp các thông tin và thao tác cần thiết từ hệ thống SWM đến người vận hành trực tiếp, từ đó người vận hành có thể xử lý nhanh, đơn giản và cập nhật tức thời các trạng thái hàng hoá.

RF handheld trong kho hàng cung cấp dịch vụ phân phối hàng hoá

RF handheld sẽ xử lý hiệu quả khối lượng lớn dữ liệu giao dịch trong phân phối hàng hoá, bao gồm nhiều loại hàng như bán lẻ, hóa chất, dược phẩm, linh kiện, thiết bị…

Các quy trình vận hành kho có thể sử dụng các thiết bị RF handheld:

– Quy trình nhận đơn hàng và kiểm tra đối chiếu thông tin

– Quy trình đặt hàng vào vị trí và cập nhật thông tin

– Quy trình soạn hàng, đóng gói và giao hàng

– Quy trình kiểm kho nội bộ (cycle count)

– Các quy trình chuyển nhượng lưu kho trong mạng phân phối

Quy trình Kho hàng được hỗ trợ bởi RF handheld

1. Quá trình nhập hàng hoá bằng thiết bị RF handheld

RF handheld hỗ trợ quá trình nhận hàng hoá bao gồm kiểm tra đơn hàng đầu vào, đặt hàng vào vị trí (putaway) và cập nhật thông tin. Putaway có thể được thực hiện và lựa chọn dựa trên nhiều chiến lược đã được thiết lập sẵn. Người vận hành có thể truy nhập vào thông tin hàng hoá, quét vị trí và xác nhận đặt hàng ngay trên thiết bị di động.

2. Quy trình xuất hàng hoá bằng thiết bị RF handheld

Quy trình cấp phát hàng hoá, soạn hàng, đóng gói dựa vào các chiến lược soạn hàng được thiết lập sẵn và các phương pháp soạn hàng (theo đơn hàng, theo khu vực, theo đơn gộp…) Sử dụng các thiết bị RF, nhân viên kho hàng có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến xuất hàng hoá như xem và thay đổi thông tin liên quan đến lô hàng,vị trí, đơn vị vận chuyển, đóng gói hàng, xác nhận lệnh đơn hàng xuất cho các mặt hàng được giao.

3. Quy trình kiểm kho bằng thiết bị RF handheld

Thiết bị di động RF handheld hỗ trợ nhân viên vận hành kiểm đếm kho theo kế hoạch kiểm kho, sản phẩm, số lượng, vị trí. Kế hoạch kiểm kho có thể được thực hiện theo kế hoạch tự động hoặc chỉ định của nhân viên vận hành. Các phương pháp kiểm kho như kiểm mù, kiểm toàn bộ đều được thiết bị hỗ trợ. Ngoài ra, lịch sử làm việc và năng suất làm việc của nhân viên cũng được ghi nhận, nhằm quản lý về kết quả làm việc của mọi người.