Hệ thống SWM giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau: phân phối hàng hoá, hàng tiêu dùng, công nghệ cao, hàng công nghiệp, ô tô…

Về đặc điểm hàng hoá trong từng ngành hàng khác nhau, việc quản lý kho vận cần phương pháp riêng biệt:

Phân phối hàng hoá: 

Dịch vụ khác biệt, áp lực về lợi nhuận, quản lý “chi phí dịch vụ”

Hàng tiêu dùng – CPG (Consumer Packaged Goods)

Kiểm soát hàng tồn kho, sáp nhập, mô hình mạng/ hợp nhất mới, “dòng chảy hàng hoá”, sự tuân thủ của bán lẻ

Hàng công nghệ cao

Tăng chi phí logistics theo % doanh thu, kiểm soát hàng tồn kho, trì hoãn (postponement)

Phân phối hàng công nghiệp

Sự phức tạp về phân phối các phụ tùng, sản xuất ở nứơc khác (offshore), cơ hội trong quản lý logistics cho sản xuất

Hàng hoá ô tô

Sự phức tạp của phân phối các phụ tùng, kiểm kê hàng tồn kho, lắp ráp và dịch vụ gia tăng (VAS)

Hàng bán lẻ

Phân phối hàng hoá là năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh, DC áp dụng tự động hóa

Đối với các doanh nghiệp là 3PL, SWM hỗ trợ quản lý nhiều loại hàng hoá từ nhiều khách hàng

Hệ thống SWM linh hoạt cho việc quản lý nhiều SKUs với nhiều đặc thù hàng hoá khác nhau đến từ nhiều khách hàng

 • SWM có khả năng chia các khu khách hàng dựa trên hàng hoá hoặc gộp nhiều SKUs mà không phụ thuộc vào khách hàng để tối ưu hóa không gian
 • Có thể quản lý được nhiều đặc tính SKU như: Lô, Màu, Kích thước, Số Serial, Trọng lượng, Nhiệt độ.
 • Thích hợp cho môi trường kho lạnh

SWM áp dụng trong nhà máy sản xuất và quản lý nguyên phụ liệu, thành phẩm

SWM đáp ứng các nhu cầu

 • Lựa chọn nguyên phụ liệu theo tác vụ
 • Cross-docking đến/ từ nhà máy sản xuất
 • Vận chuyển trực tiếp từ nhà sản xuất
 • Tuân thủ dán nhãn
 • Tạo và theo dõi số LPN, Lot, Serial

SWM hỗ trợ các công việc:

 • Từ lắp ráp đơn giản đến toàn bộ công việc theo BOM, luồng công việc
 • Dòng sản xuất liền mạch

Các chức năng của Smartlog WMS (SWM) đáp ứng nhu cầu của khách hàng toàn diện trong chuỗi cung ứng:

3PL / Distribution

 • SWM quản lý nhiều khách hàng, nhiều kho trong một trường hợp nhất
 • Thanh toán tập trung
 • Thanh toán cho lưu trữ, giao dịch và vận chuyển linh hoạt
 • Tối ưu hóa bốc dỡ hàng hoá
 • Lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp
 • Hỗ trợ dịch vụ giá trị gia tăng (VAS)
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu dễ dàng
 • SWM hỗ trợ quản lý dán nhãn và thủ tục do khách hàng/ chủ hàng yêu cầu

Công nghiệp (Industry/Auto)

 • Mở rộng chức năng theo lệnh xuất kho/ lắp ráp (kitting)
 • Bổ sung nguyên phụ liệu tại dây chuyền sản xuất
 • Công cụ để điều chỉnh các đơn hàng sản xuất
 • Quản lý khoá (Hold) tự động
 • Quản lý xuất từng đợt (wave picking)
 • Tích hợp sự kiện với các chức năng của ERP

May mặc (Fashion)

 • Theo dõi toàn diện và quản lý các thuộc tính kích thước, màu sắc và phong cách
 • Lựa chọn carton vận chuyển
 • Hỗ trợ các đơn vị đo lường biến đổi
 • Quản lý việc ghi nhãn và phù hợp với vận chuyển bưu kiện nhỏ
 • Quản lý đóng gói và quản lý chất lượng (QC) cho may mặc
 • Quản lý soạn hàng (forward pick)
 • Quá trình kiểm tra vật liệu đầu vào

Thực phẩm (Food & Beverage)

 • SWM quản lý thời hạn sử dụng và quản lý hết hạn
 • Lựa chọn vị trí tự động dựa trên nhiệt độ của sản phẩm
 • Quản lý nhân công
 • Các tính năng CrossDock và Trans-ship
 • Quản lý cửa (dock / stage / door) dựa trên nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng

Công nghệ (High Tech)

 • Theo dõi số Serial từ đầu đến cuối
 • Dễ dàng quét trên RF bằng cách sử dụng mã vạch 2D
 • Hỗ trợ RFID
 • Nhận hàng dựa trên ASN
 • Các thuộc tính SKU linh hoạt
 • Các quy tắc xác nhận hợp lệ cho các lô hàng và hóa đơn

Dược phẩm (Health Care/Pharma)

 • Lựa chọn vị trí tự động dựa trên nhiệt độ của sản phẩm
 • Thời hạn sử dụng và quản lý hết hạn
 • Có thể cấu hình được định hướng Putaway
 • Quản lý công việc theo nhóm
 • Hỗ trợ mã vạch GTIN